Dank u voor de recordopbrengst!

Deel uw verhaal op mangomoment.be of bel 0800 35 445

Kom op tegen Kanker grijpt het tienjarig bestaan van het Asbestfonds aan om in een rapport aanbevelingen te doen. Kom op tegen Kanker bepleit zijn aanbevelingen voor een betere werking van het Asbestfonds vandaag in de Commissie Sociale Zaken.
Het doet dat naar aanleiding van het tienjarig bestaan van het fonds. Concreet vraagt Kom op tegen Kanker om alle slachtoffers van asbest te vergoeden, dat slachtoffers die een beroep doen op het fonds de mogelijkheid krijgen om een zaak aan te spannen tegen het bedrijf dat hun ziekte veroorzaakte, en dat de verjaringstermijn hiervoor wordt aangepast.

Lees verder

Kom op tegen Kanker en de KU Leuven roepen kankerpatiënten, naasten en zorgverleners op om kleine geluksmomenten tijdens het zorgproces te delen op mangomoment.be of via de Kankerlijn op het gratis nummer 0800 35 445. ‘Deel uw mangomoment, dat kleine gebaar van een zorgverlener in het ziekenhuis of thuis dat van grote waarde was.

Lees verder

Met het nieuwe magazine Komop wil Kom op tegen Kanker de community van actievoerders, vrijwilligers en medewerkers dichter bij elkaar brengen en hen op een transparante manier informeren over de activiteiten en bestedingen. Doorblader hier de eerste editie.

Lees verder

Help mee

Doe een gift!