Aanbevelingen voor de politiek

Kom op tegen Kanker stelt vaak MEMORANDA op voor de nieuwe regering alsook BELEIDSVOORSTELLEN voor de ministers. Die aanbevelingen zijn erop gericht het psychosociaal welzijn van de kankerpatiënten te verbeteren en de risico's op kanker zoveel mogelijk te beperken.

Kom op tegen Kanker hoopt dat een aantal van de eisen dan terug te vinden zijn in de regeerakkoorden en dat de overheid initiatieven neemt om het kankerbeleid in ons land te optimaliseren.
 

Memorandum
In oktober 2018 stelde Kom op tegen Kanker zijn memorandum voor:  Memorandum voor de verkiezingen van 26 mei 2019 (pdf).
 

Symposium 'Ontwikkeling en betaalbaarheid van geneesmiddelen' 8 november 2018
Tijdens het symposium werden tien beleidsaanbevelingen geformuleerd. Lees er hier meer over.
 

Rapport 'Tien jaar Asbestfonds'

Eerdere beleidsvoorstellen

Eerdere memoranda

        voor de federale regering 2007 (pdf)
        voor de Vlaamse regering, juni 2004 (pdf) 
        voor de federale regering, mei 2003 (pdf)
 

EVALUATIE Nationaal Kankerplan

 

 

Help mee

Doe een gift!