Aanbevelingen voor de politiek

Kom op tegen Kanker stelt vaak MEMORANDA op voor de nieuwe regering alsook BELEIDSVOORSTELLEN voor de ministers. Die aanbevelingen zijn erop gericht het psychosociaal welzijn van de kankerpatiënten te verbeteren en de risico's op kanker zoveel mogelijk te beperken.

Kom op tegen Kanker hoopt dat een aantal van de eisen dan terug te vinden zijn in de regeerakkoorden en dat de overheid initiatieven neemt om het kankerbeleid in ons land te optimaliseren.

Rapport 'Tien jaar Asbestfonds'

Eerdere beleidsvoorstellen:

Eerdere memoranda:

        voor de federale regering 2007 (pdf)
        voor de Vlaamse regering, juni 2004 (pdf) 
        voor de federale regering, mei 2003 (pdf)

EVALUATIE Nationaal Kankerplan

 

 

Help mee

Doe een gift!