Kinderen en kanker: zorgprojecten en wetenschappelijk onderzoek - 2015

Kinderoncologie 2015

Binnen de kinderkankeroncologie steunt Kom op tegen Kanker

  • enerzijds wetenschappelijk onderzoek en
  • anderzijds zorgprojecten voor kinderen

Wetenschappelijk onderzoek

Kom op tegen Kanker steunt al jaren de organisatie van 'klinische trials' voor kinderen met kanker in kinderoncologische centra.
Het onderzoek verbetert de overlevingskansen van kinderen met kanker en tracht de neveneffecten van de behandeling te verminderen.

- UZ Leuven: 159.650 euro
- UZ Gent: 159.650 euro
- UZ Brussel: 46.350 euro
- UZ Antwerpen: 20.600 euro
 

De zorgprojecten

- Thuiszorgequipes
Niet langer dan nodig in het ziekenhuis blijven, daarvoor zorgen de thuiszorgequipe van UZ Leuen en de liaisonverpleegkundige van UZ Brussel. Zij bewaken de overgang an het ziekenhuis naar de thuiszorg zodat ook thuis het kind alle zorgen krijgt die zij/hij nodig heeft.

- Brussenprojecten
Broers en zussen van kinderkankerpatiënten verdienen ook aandacht. De brussenprojecten zorgen in de eerste plaats voor opvang in het ziekenhuis wanneer de ouders op bezoek zijn bij de zieke broer of zus. Maar ze organiseren ook tal van activiteiten om ook voor de broers en zussen het ziekteproces draaglijk te maken en te tonen dat ze niet van de aandachtradar verdwijnen.

- Bednet
Bednet biedt kinderen de kans om naar school te blijven gaan. Via ICT-toepassing kan het zieke kind vanop afstand virtueel mee in de klas zitten, met zijn klasgenoten en leerkracht communiceren en de les meevolgen. Niet alleen de potentiële schoolachterstand wordt op die manier weggewerkt, ook het sociaal isolement van het zieke kind wordt doorbroken. Het project kreeg reeds verschillende jaren steun van Kom op tegen Kanker wat zich vertaalt in een steeds verder groeiend aantal geholpen patiëntjes.
- Villa Rozerood
Villa Rozerood is een unieke formule voor respijtzorg voor zieke kinderen en hun gezin. Even kunnen uitblazen als ziek kind, maar ook als ouder van dat ziek kind, als broer of zus, is geen luxe maar een onmiskenbare nood. Villa Rozerood biedt die mogelijkheden.

  • Thuiszorg

€ 85.000 KITES zorgteam U.Z. Leuven
€ 37.080 Project Liaisonverpleegkundige, UZ Brussel
  • Brussenprojecten

€ 44.290 De Lieving UZ Gent 
€ 48.000 Brussenproject UZ Leuven
€ 12.360 Brussenproject UZ Brussel
  • Andere

€ 10.300 Muziektherapeute UZ Antwerpen (10%) 
€ 180.000 Bednet
€ 119.287 Villa Rozerood 

Help mee

Doe een gift!