EORTC

De European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) is een belangrijke speler in het internationaal academisch kankeronderzoek. EORTC zet hoogstaande, internationale klinische trials op die vandaag in zo’n 30 landen lopen. Het gaat steeds om toegepast kankeronderzoek dat de behandeling van de patiënt direct kan verbeteren. Het onderzoek dat EORTC coördineert en uitvoert, is volledig in lijn met de filosofie van Kom op tegen Kanker voor steun aan niet-commercieel, academisch, patiëntgericht onderzoek (onder meer toegepast onderzoek naar therapeutische strategieën voor zeldzame tumoren, vergelijkend onderzoek tussen verschillende behandelingsopties, neveneffecten van behandelingen ...).

In samenwerking met de EORTC steunt Kom op tegen Kanker het ‘Fellowship Emmanuel van der Schueren’, dat werkt rond kwaliteitsbewaking in de radiotherapie. Omdat er aan radiotherapie geen medicatie te pas komt, maakt de industrie er onvoldoende geld voor vrij. Kom op tegen Kanker bekostigt jaarlijks met 28.000 euro een fellow (onderzoeker) bij de EORTC. Dankzij het fellowship is er de voorbije jaren belangrijke vooruitgang geboekt in de radiotherapie. In 2014 werd het fellowship bij de EORTC toegekend aan dr. André Branquinho.
Kom op tegen Kanker steunt de EORTC ook met een jaarlijkse toelage van 50.000 euro om voldoende bestaffing te voorzien zodat het centraal datamanagement voor diverse internationale trials flexibel kan worden opgenomen. 

Help mee

Doe een gift!