Gesteunde onderzoeksprojecten

 

Kom op tegen Kanker investeert sterk in kankeronderzoek. Op die manier wil de organisatie bijdragen tot grotere genezingskansen voor mensen met kanker en een beter comfort van de patiënt.
Kom op tegen Kanker steunt

Psychosociaal onderzoek

Kom op tegen Kanker streeft ernaar de levenskwaliteit van de (ex-)kankerpatiënt te helpen verbeteren. Daarom promoot Kom op tegen Kanker innoverend psychosociaal onderzoek. Dat onderzoek ligt aan de basis van de verbetering van de zorg aan (ex-)kankerpatiënten en/of hun directe omgeving.

Kom op tegen Kanker werkt op die manier mee aan de kennisopbouw met betrekking tot de psychosociale gevolgen van kanker en tracht op een wetenschappelijk verantwoorde manier de weg vrij te maken naar zorgverbetering en/of -vernieuwing.

Biomedisch onderzoek

Kom op tegen Kanker steunt innoverend kankeronderzoek dat bijdraagt tot de overlevingskansen en/of de levenskwaliteit van kankerpatiënten en waarvoor geen of onvoldoende financiering ter beschikking wordt gesteld door de overheid en/of de farmaceutische industrie.
 

Lees hier meer over de onderzoeksprojecten en de onderzoeksbeurzen 2016 en 2017 die Kom op tegen Kanker financiert. Er loopt momenteel een nieuwe oproep voor onderzoeksprojecten (call 9 juli, deadline 28 september).

EORTC

De European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) is een belangrijke speler in het internationaal academisch kankeronderzoek. EORTC zet hoogstaande, internationale klinische trials op die vandaag in zo’n 30 landen lopen. Lees meer.
 

2. Hoe vraagt u steun voor uw project?

Kom op tegen Kanker geeft financiële steun aan biomedisch en psychosociaal onderzoek.

  • Voor biomedisch onderzoek vindt een keer per jaar een projectoproep plaats. Onderzoekers kunnen een onderzoeksproject indienen dat beantwoordt aan een voorafbepaald innovatief thema. Daarnaast is er - ook een keer per jaar - een beursoproep.
  • Bij psychosociaal en sociaalwetenschappelijk onderzoek kunnen projecten het hele jaar door ingediend worden. Momenteel is er daarnaast ook een call 'Pijn na kanker'.

Momenteel loopt er een projectoproep Pijn na kanker. De deadline is 1 oktober 2018.

Klik hieronder op de pijl en lees waarover de oproep gaat en hoe u een aanvraag kunt indienen.

  • Kom op tegen Kanker steunt onderzoeksinitiatieven die de levenskwaliteit van de (ex-)kankerpatiënt op psychosociaal of sociaal vlak verbeteren. Een dergelijk initiatief in de steigers staan? Klik op het pijltje voor meer info en om een aanvraag in te dienen.

Momenteel loopt er een oproep voor onderzoeksprojecten. De deadline is 28 september 2018.

Klik hieronder op de pijl en lees waarover de oproep gaat en hoe u een aanvraag kunt indienen.

3. Hoe beheert u uw project online?

U kunt uw eigen onderzoeksproject beheren: Klik hier.

Help mee

Doe een gift!