Gesteunde onderzoeksprojecten

 

Kom op tegen Kanker investeert sterk in kankeronderzoek. Op die manier wil de organisatie bijdragen tot grotere genezingskansen voor mensen met kanker en een beter comfort van de patiënt.
  1. Welk psychosociaal en biomedisch onderzoek steunt Kom op tegen Kanker?
  2. Hoe vraagt u steun voor uw project?
  3. Hoe beheert u uw project online?

Psychosociaal onderzoek

5 projecten ter waarde van € 570.601 in 2016

Kom op tegen Kanker streeft ernaar de levenskwaliteit van de (ex-)kankerpatiënt te helpen verbeteren. Daarom promoot Kom op tegen Kanker innoverend psychosociaal onderzoek. Dat onderzoek ligt aan de basis van de verbetering van de zorg aan (ex-)kankerpatiënten en/of hun directe omgeving.

Kom op tegen Kanker werkt op die manier mee aan de kennisopbouw met betrekking tot de psychosociale gevolgen van kanker en tracht op een wetenschappelijk verantwoorde manier de weg vrij te maken naar zorgverbetering en/of -vernieuwing.

Biomedisch onderzoek

59 projecten en beurzen ter waarde van € 16.168.835 in 2016

Kom op tegen Kanker steunt innoverend kankeronderzoek dat bijdraagt tot de overlevingskansen en/of de levenskwaliteit van kankerpatiënten en waarvoor geen of onvoldoende financiering ter beschikking wordt gesteld door de overheid en/of de farmaceutische industrie.

Lees hier meer over de onderzoeksprojecten en de onderzoeksbeurzen die Kom op tegen Kanker financiert.

 

 

EORTC

De European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) is een belangrijke speler in het internationaal academisch kankeronderzoek. EORTC zet hoogstaande, internationale klinische trials op die vandaag in zo’n 30 landen lopen. Lees meer.

2. Hoe vraagt u steun voor uw project?

Kom op tegen Kanker geeft financiële steun aan biomedisch en psychosociaal onderzoek.

  • Voor biomedisch onderzoek vindt een keer per jaar een projectoproep plaats. Onderzoekers kunnen een onderzoeksproject indienen dat beantwoordt aan een voorafbepaald innovatief thema. Daarnaast is er - ook een keer per jaar - een beursoproep.
  • Bij psychosociaal en sociaalwetenschappelijk onderzoek kunnen projecten het hele jaar door ingediend worden.
Biomedische onderzoeksprojecten

De call met deadline 29 september 2017 is afgesloten.
In 2018 vindt u hier een nieuwe call.

Biomedische beurzen

Onderzoeksbeurzen voor doctoraatsonderzoekers en postdoctorale onderzoekers.
Momenteel is er geen call

 

  • Kom op tegen Kanker steunt onderzoeksinitiatieven die de levenskwaliteit van de (ex-)kankerpatiënt op psychosociaal of sociaal vlak verbeteren. Een dergelijk initiatief in de steigers staan? Klik op het pijltje voor meer info en om een aanvraag in te dienen.

3. Hoe beheert u uw project online?

U kunt uw eigen onderzoeksproject beheren: Klik hier.

Help mee

Doe een gift!