Help mee - De vrijwilligersschool

Als vrijwilliger krijgt u een professionele opleiding en navormingen door de vrijwilligersschool.

Basisopleidingen en navormingen 2018: Klik hier voor de volledige lijst!

 

Wat biedt de vrijwilligersschool van Kom op tegen Kanker?

1. (Na)vorming vrijwilligers voor kankerpatiënten
De vrijwilligersschool van Kom op tegen Kanker biedt in de eerste plaats (na)vorming aan personen die zich op vrijwillige basis willen inzetten voor de psychosociale ondersteuning van kankerpatiënten en mensen in hun omgeving. De vorming is bedoeld voor Kom op tegen Kanker-vrijwilligers, vrijwilligers uit lotgenotengroepen, ziekenhuizen, ziekenfondsen …

2. Deskundigheidsbevordering schoonheidsconsulenten Kom op tegen Kanker
Het tweede luik van het aanbod van de Kom op tegen Kanker-vrijwilligersschool bestaat uit deskundigheidsbevordering van schoonheidsconsulenten die samenwerken met Kom op tegen Kanker.

Wat zijn de doelstellingen van de Kom op tegen Kanker-vrijwilligersschool?

Het is de bedoeling vrijwilligers op te leiden zodat zij mee het psychosociaal welzijn kunnen bevorderen van kankerpatiënten en mensen in hun omgeving. De psychosociale zorg moet de zelfredzaamheid van patiënten en hun naasten stimuleren of er mee voor zorgen dat mensen opnieuw greep krijgen op hun situatie en hun evenwicht terugvinden. De uiteindelijke bedoeling is deze mensen te leren leven en omgaan met kanker om zo hun levenskwaliteit zo hoog mogelijk te houden of te verbeteren.

Concreet kan de vrijwilligersschool via een bepaalde opleiding bepaalde kennis, vaardigheden en attitudes aanleren, bevorderen of optimaliseren. Zo is men voorbereid op de volgende taken:

  *Emotioneel ondersteunen door te luisteren naar het verhaal van mensen, vragen te stellen, samen op zoek te gaan naar wat helpend is voor een specifieke patiënt, ook stiltes toe te laten en er gewoon te ‘zijn',...

  *Informeren van patiënten over het aanbod van het ziekenhuis, lotgenotengroepen om lotgenotencontacten mogelijk te maken, thuiszorg, mutualiteiten, het aanbod van de organisatie waarvoor men vrijwilligerswerk doet,...

  *Vrijwilligers kunnen noden van patiënten signaleren aan een professioneel hulpverlener, bijvoorbeeld in het ziekenhuis of de thuiszorg. Of mensen gericht doorverwijzen naar deze instanties.

Tijdens de opleiding wordt met verschillende methodieken gewerkt en telkens zo interactief mogelijk. Deelnemers krijgen een theoretische achtergrond, doen individuele en groepsoefeningen, rollenspelen en huiswerkopdrachten, behandelen cases,...

Het is de bedoeling dat voornamelijk de basisopleiding deelnemers zelf laat nadenken over het engagement dat ze al dan niet zouden willen opnemen. Zelfevaluatie staat centraal. Een navorming kan een vernieuwing van een engagement of een anders opnemen van een engagement inhouden.

Aangezien vrijwilligers geen medische handelingen mogen uitvoeren, worden ze hiertoe ook niet voorbereid door de vrijwilligersschool.

Interesse? Contacteer de verantwoordelijke van de Vrijwilligersschool

Tom Van Schandevyl, coördinator van de Vrijwilligersschool van Kom op tegen Kanker
Tel. 02 225 83 13,  e-mail: tom.vanschandevyl@komoptegenkanker.be
 

Vorming voor professionelen  in oncologie
Alle professionelen, actief in de zorg voor mensen met kanker, kunnen terecht bij het Cédric Hèle Instituut. Het Cédric Hèle instituut (CHi) organiseert vaste opleidingen en opleidingen op maat.
Het heeft ook een aanbod op vlak van werkgroepen, modules, supervisie, intervisies …

 

 

Help mee

Doe een gift!