Individuele steun - Zorgvrijwilligers

U bent kankerpatiënt, u bent opgenomen in het ziekenhuis of u gaat regelmatig naar het ziekenhuis voor uw behandeling? Of u komt in het ziekenhuis als naaste van een kankerpatiënt? Indien u dat wenst, kunt u beroep doen op een zorgvrijwilliger van Kom op tegen Kanker. De zorgvrijwilligers van Kom op tegen Kanker bieden individuele steun en opvang in heel wat ziekenhuizen. Ze luisteren en informeren.

De zorgvrijwilliger verzekert een of meerdere halve dagen permanentie op de afdelingen waar kankerpatiënten gehospitaliseerd of in behandeling zijn (dagkliniek, radiotherapie, hospitalisatie). Deze vrijwilligerswerking vervangt niet de bestaande hulpverlening van verpleegkundig personeel, psychologen, sociaal werkers ..., maar wil ze aanvullen. De zorgvrijwilligers voeren bovendien geen medische handelingen of verzorgende taken uit.

De vrijwilligers zijn een luisterend oor, informeren de patiënt, verwijzen door en kunnen eventuele problemen van patiënten signaleren. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar mensen in een moeilijke sociale situatie (bijvoorbeeld alleenstaanden), patiënten met financiële problemen, allochtonen, mensen met weinig opvang van familieleden, buren of vrienden ...

U wilt graag een beroep doen op een zorgvrijwilliger van Kom op tegen Kanker? Voor meer info: Allesoverkanker.be

 

Help mee

Doe een gift!