Informeren, trainen en inspireren

Informatiesessie ‘Kanker op de werkvloer’

Informatiesessie van 1,5 uur met een getuigenis over kanker, een gesprek met de deelnemers over enkele prangende vragen (welke impact kan kanker hebben op het functioneren van een collega? Wat kunnen we er samen aan doen?), en een uitwisseling van handige tips. 

“Sterke getuigenis van een ervaringsdeskundige. Deze presentatie doet je nadenken over hoe je een zieke collega kan steunen, met een eenvoudig smsje, een e-mailtje, een telefoontje, een bezoekje en/of een kleine attentie. Er niet te veel over nadenken of je het wel zou doen: gewoon doen!” (Eddy Van Laere, Mediahuis)

Trainingssessie ‘Kom op voor werk bij kanker’

Kom op tegen Kanker organiseert in samenwerking met de Federatie van Centra voor Gespecialiseerde Opleiding (FeGOB) op een aantal plaatsen in Vlaanderen een training van één dag, bestaande uit twee modules:

Module 1: Wat is kanker?
Welke impact heeft kanker op de werknemer die hiermee geconfronteerd wordt op fysiek, psychisch, relationeel en financieel vlak? Hoe gaat u daar als werkgever in uw organisatie mee om: preventief en sensibiliserend, beleidsmatig? Hoe zit het proces van re-integratie in elkaar?

De prijs voor deze sessie bedraagt

  • 250 euro excl. BTW op een FeGOB locatie
  • 500 euro excl. BTW op uw bedrijfslocatie
Module 2: Re-integratie

Focus op het re-integratietraject op beleids- en individueel niveau: wat kunt u als werkgever doen als een werknemer vertelt dat hij (of zijn partner) kanker heeft? Hoe kunt u ervoor zorgen dat het perspectief op werkhervatting blijft en hoe kan een dergelijke werkhervatting voorbereid en op een goede manier uitgevoerd worden?

De prijs voor deze sessie bedraagt

  • 250 euro excl. BTW op een FeGOB locatie
  • 500 euro excl. BTW op uw bedrijfslocatie
     
Ook in uw bedrijf?

Elk bedrijf, organisatie of vereniging kan de gratis informatiesessie ‘Kanker op de werkvloer’ van Kom op tegen Kanker nu aanvragen.
Alle informatie en aanvragen bij Mireille.VanRansbeeck@komoptegenkanker.be, tel. 02 227 69 59. Wilt u advies en ondersteuning op maat van uw bedrijf? Een FeGOB consultant begeleidt u bij het uitwerken van een zorgzaam personeelsbeleid waarbij u proactief inspeelt op de impact in uw bedrijf wanneer medewerkers geconfronteerd worden met kanker. Deze service is kosteloos dankzij de tussenkomst van Kom op tegen Kanker.
Voor informatie en aanvragen kunt u terecht bij Christel Witgeers, 0479/24 03 48, christel.witgeers@emino.be

Testimonial

Lees hier over de ervaring van Bert Delville van het Jongerencentrum Bouckenborgh VZW

 

Inspiratiesessie – boek ‘Het Kanker Perspektief’

Het boek van Erik Van Vooren brengt ervaringen van 21 leidinggevenden die kanker hebben meegemaakt. Mensen die gewoon zijn om initiatief te nemen, niet bij de pakken blijven zitten, assertief zijn, doelen stellen en andere mensen leiden en inspireren. Door die beroepservaring kan hun manier van omgaan met kanker verschillen van de aanpak van veel andere mensen.

De auteur komt samen met de getuigen tot fundamentele inzichten die bruikbaar zijn voor elke leidinggevende die voor een ingrijpende en onverwachte crisis staat. Niet de K van kanker, maar vooral de K van kracht staat centraal.
U kunt het boek bestellen met 15% korting. Surf naar www.lannoocampus.be/het-kanker-perspektief, kortingscode ‘erikvanvooren’. De auteur geeft inspiratiesessies op basis van het boek: erik@vanvooren.be of 09/330.52.39 voor meer details.

terug naar pagina 'Bedrijven'

Help mee

Doe een gift!