Meer info

Wilt u meer weten over kanker, werken met en na kanker? Hieronder vindt u verschillende links waar u terechtkunt voor info.

Website 'alles over kanker'

Een initiatief van Kom op tegen Kanker met een schat aan informatie. Gebruik zeker de zoekfunctie om meteen de meest relevantie informatie te zien.
 

'Terug aan het werk na een lange afwezigheid om medische redenen'

- brochure voor werknemers -
Iedereen wil liefst gezond en fit naar het werk. Maar de werkelijkheid is soms anders als u om medische redenen niet meer aan de slag kunt. Hoe langer u afwezig bent, hoe kleiner de kans dat u het werk succesvol hervat bij dezelfde werkgever. Deze brochure kan u helpen om de drempels in uw werkhervattingstraject aan te pakken en geeft een antwoord op de volgende vragen: hoe moet ik me ziek melden; welke informatie geef ik aan mijn werkgever; wat gebeurt er tijdens mijn afwezigheid met mijn job; hoe keer ik terug naar het werk als ik hersteld ben?

Provikmo

Provikmo is een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk in België. Na langdurige afwezigheid is een vlotte terugkeer naar het werk niet evident. Op de site van Provikmo vindt u een pak handige informatie.

 

Stefanies blog

Twee jaar geleden begon Stefanie aan haar zoektocht naar een geweldige gezondheid met liefde, voeding en positieve gedachten. Omdat ze op 26-jarige leeftijd de diagnose baarmoederhalskanker kreeg, wist ze dat er iets moest veranderen in haar leven. Het was een wake-up-call om haar chaotisch leven terug in balans te brengen. Toen ze de ontdekking deed dat ze de controle zelf terug kon nemen, maakte ze een beslissing die haar gezondheid en haar leven ingrijpend heeft veranderd. Zo startte ze onder andere The Big C, een koffiemerk met een bijzonder verhaal: het is koffie voor en door kankerstrijders, kankeroverlevers, helden en heldinnen, familie, vrienden en naasten, symphatisanten en natuurlijk de doorsnee koffie-liefhebber. De winst gaat integraal naar het uitbouwen van psychosociale ondersteuning.

 

arabel.org

Arabel is een hr-dienstverlener voor mensen en organisaties. Arabel wil antwoorden bieden op de nieuwe vragen die ontstaan ingevolge de wijzigende sociaaleconomische en maatschappelijke ontwikkelingen. Met een innoverende dienstverlening wil Arabel een bijdrage leveren:

  • aan organisaties die een MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)-hrm-beleid voeren,
  • aan mensen die zelf hun levensloopbaan willen sturen,
  • aan de uitbouw van een maatschappij van Levenslang en Levensbreed Leren.

De deskundige medewerkers bieden diensten, producten en werkwijzen aan particulieren aan op de brede arbeidsmarkt en aan het Human Resources Management van organisaties. Ethiek, kwaliteit, innovatie, een oplossingsgerichte en holistische benadering staan daarbij voorop.

 

Rentree

Rentree biedt begeleiding en ondersteuning aan bij de werkhervatting na kanker. Rentree - een project dat Kom op tegen Kanker financieel steunt - gaat samen op zoek naar antwoorden op de vragen waar mensen mee zitten. Mensen met kanker krijgen van Rentree gratis de nodige ondersteuning. De werkgever en het omringend netwerk worden actief betrokken in het re-integratieproces. Doel is om de werkhervatting voor alle partijen zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

 

Prevent

Wenst u de mens-werkrelatie binnen uw bedrijf of organisatie te optimaliseren? Wilt u de kwaliteit van de werkomstandigheden bevorderen? Bij Prevent ondersteunt men u in het proces om een maximaal gezonde, innovatieve en productieve werkomgeving te creëren. En dat met het oog op het allerbelangrijkste: de zorg voor het menselijk kapitaal.

 

FeGOB

FeGOB is de Federatie van Centra voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling (GOB's), en verenigt in totaal 11 GOB's gespreid over 26 locaties in Vlaanderen en Brussel. We organiseren in samenwerking met deze partner op een aantal plaatsen in Vlaanderen, of in uw bedrijf, een training die een antwoord biedt op de meest voorkomende vragen. Kijk hier voor alle details.

 

VIGeZ

Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) is een expertisecentrum voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Sinds 1991 zijn ze erkend door de Vlaamse overheid. Ze leveren strategieën, advies en begeleiding, opleidingen en methodieken (in de vorm van kant-en-klare pakketten) aan gezondheidsprofessionals. Ze zijn er voor iedereen die bezig is met gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Zowel praktijkwerkers als beleidsmakers.

 

Kennispunt Mantelzorg

Meer dan 100.000 Vlamingen combineren hun betaalde job met mantelzorg. Deze website biedt informatie over het afstemmen van werk met onbetaalde mantelzorgtaken en is vooral gericht naar werkgevers, HR consultants, trainers, coaches, loopbaanbegeleiders, preventiemedewerkers, maar ook naar werkende mantelzorgers zelf. U vindt hier heel wat nuttige documentatie en links, alsook concrete tips, instrumenten en een stappenplan om een mantelzorgvriendelijk beleid en klimaat te installeren in uw organisatie. Op deze website vindt u ook tips en methodieken hoe u concreet kunt omgaan met specifieke individuele mantelzorgsituaties. Al wie interesse heeft in mantelzorgvriendelijk ondernemen, kan deze website als vertrekpunt en leidraad gebruiken.

 

UNIZO

UNIZO versterkt ondernemers. Achter de naam UNIZO gaan ruim 85.000 ondernemers en heel wat gemotiveerde medewerkers schuil die ten dienste staan van ondernemers en het ondernemerschap. Als ondernemer kunt u altijd bij hen terecht, of u nu zelfstandige, vrije beroeper of een KMO-bedrijfsleider bent. Sinds 2016 werken UNIZO en Kom op tegen Kanker samen. Deze samenwerking onderlijnt het belang dat we hechten aan duurzaam ondernemen. Omdat ook op de werkvloer mensen in aanraking komen met kanker ontwikkelde Kom op tegen Kanker een specifiek opleidingsaanbod voor bedrijven. Kijk hier voor alle details.

 

 

Tabakstop

Tabakstop is een gratis dienst waar men terechtkan voor hulp om te stoppen met roken. Het team van Tabakstop bestaat uit tabakologen.

 

 

Cédric Hèle instituut

Vandaag krijgt één op drie mannen en één op vier vrouwen in Vlaanderen kanker in zijn of haar leven. Het hebben van kanker heeft gevolgen. Naast de fysieke problemen als gevolg van de tumor of de behandeling, kampen mensen met kanker (én mensen uit hun omgeving) met moeilijkheden op psychologisch en/ of sociaal domein: bijvoorbeeld angst, spanning, moedeloosheid en slaapproblemen. Ook zijn er mogelijks familiale of relationele problemen, problemen met seksualiteit, met werkhervatting of met het bespreken van de ziekte en de bijhorende emoties. 

 

LIKAS

De VZW Likas (Limburgse kankersamenwerking) treedt op als initiator, facilitator en mediator in die activiteiten binnen de provincie die specifiek gericht zijn op mensen die op een of andere wijze met kanker geconfronteerd worden. Het zijn voornamelijk de projecten die nood hebben aan een multidisciplinaire samenwerking zowel op preventief, curatief als palliatief gebied. Dit alles met mandaat van en ondersteund door het Provinciebestuur Limburg.

Werkhervatting is voor veel (ex-)kankerpatiënten een belangrijke stap om na de ziekte de draad terug op te nemen. De redenen hiervoor zijn divers: sociale contacten, het zelfbeeld, als afsluiting van de ziekte, … Maar dan duiken er verschillende problemen op. De werkhervatting wordt niet altijd voldoende voorbereid. Doordat er te weinig overleg is tussen de werkgever, de werknemer, de behandelende specialist en huisarts, de adviserend geneesheer en de bedrijfsarts, verloopt de terugkeer naar het werk niet altijd optimaal. LIKAS biedt verschillende publicaties aan rond dit onderwerp.

 

terug naar 'Bedrijven'

Help mee

Doe een gift!