Aspirine als behandeling tegen darmkanker: patiëntonderzoek in Vlaanderen van start

27 februari 2018

- Vandaag stuurt het Anticancer Fund onderstaand persbericht uit -

Verschillende wetenschappelijke studies duiden op een tumor-controlerende werking van aspirine bij darmkanker. Patiënten die na een operatie gedurende geruime tijd aspirine krijgen toegediend, zouden hun kansen op herval zien slinken. Een grootschalig klinisch onderzoek onder leiding van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen ging gisteren officieel in België van start met de eerste proefpatiënt.

 

 

Darmkanker

Darmkanker is één van de belangrijkste kankers in ons land. Meer dan 3.000 Vlamingen krijgen jaarlijks de diagnose, en met een gemiddelde leeftijd van net boven de 70 jaar overlijdt één derde van de patiënten binnen de vijf jaar. Darmkanker is – na longkanker – in Europa de op één na meest dodende kanker.

Het behandelen van darmkanker bestaat doorgaans uit een operatieve verwijdering van de tumor(en), gevolgd door chemotherapie. Ondanks grote vooruitgang in de chirurgische technieken bij dit soort darmoperaties en verbeterde chemotherapiebehandelingen, hervalt meer dan de helft van de patiënten na de ingreep, met ongunstige uitkomst. Het voorkomen van uitzaaiingen is dan ook een uitdaging om darmkankerpatiënten betere prognoses te kunnen bieden.
 

Aspirine als tumor-controlerend medicijn

In het algemeen wordt aangenomen dat darmkanker kan ontstaan ten gevolge van ontstekingen in de darm. Chronische ontstekingen kunnen leiden tot schade aan het genetisch materiaal van de cellen (DNA) waardoor deze ongecontroleerd vermenigvuldigen en zo tumoren (kanker) vormen. Aspirine (acetylsalicylzuur) is een nietsteroïde ontstekingsremmer en remt mogelijk via deze weg tumorgroei in de darm.

Darmkankerpatiënten blijken ook verhoogde prostaglandinegehaltes (een lichaamseigen hormoonachtige stof) te hebben waardoor kwaadaardige celgroei gestimuleerd wordt. Aspirine heeft een remmend effect op de aanmaak van prostaglandines, een tweede piste waardoor onderzoekers kansen zien voor aspirine als kankermedicijn.
 

Goud in onze badkamerkast?

Kankercellen zijn kwaadaardig en ingenieus. Het inzicht groeit dat een succesvolle kankerbehandeling bestaat uit het aanvallen van de tumor op meerdere fronten, vaak door verschillende behandelingen met elkaar te combineren. Door de gevoeligheden van tumoren te linken aan specifi eke actiedomeinen van bestaande geneesmiddelen uit onze huisapotheek, ontluiken verbluff end interessante pistes om op een relatief eenvoudige manier behandelingsopties toe te voegen in de strijd tegen kanker.

Meer dan 200 bestaande middelen zijn ondertussen door wetenschappers wereldwijd in kaart gebracht als kanshebbers voor een waardevol nieuw leven als kankergeneesmiddel. Gezien de groeiende kost van de gezondheidszorg en het toenemend aantal kankerpatiënten is onderzoek naar het ‘herbestemmen van geneesmiddelen’ (waar de ASPIRIN trial in kadert) zeer waardevol als bijkomende onderzoeks- en ontwikkelingspiste voor kankerbehandelingen.

 

Om een nieuwe behandeling op de markt te krijgen, is er gemiddeld € 2,6 miljard nodig en 10 jaar onderzoektijd. Het onderzoeken van bestaande geneesmiddelen vraagt daarentegen maar € 300 miljoen en kan leiden tot het goedkeuren van het bestaande geneesmiddel als offi cieel kankergeneesmiddel, 4 jaar sneller dan bij nieuwe producten. Beide pistes kunnen elkaar versterken en aanvullen.

 

Klinisch onderzoek naar aspirine in Vlaanderen gestart.

Europese geneesmiddelenwetgeving bepaalt dat elke bijkomende toepassing van een bestaand geneesmiddel officieel erkend moet worden vooraleer het in de praktijk gebruikt kan worden. Deze goedkeuring kan enkel gegeven worden als een reeks klinische studies (gecontroleerd testen en evalueren van het middel bij patiënten) de werkzaamheid bewijst en het gebruik en de risico’s precies in kaart brengt. De ASPIRIN studie werd geïnitieerd in het Nederlandse Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en is dankzij de drijvende kracht van het Antikankerfonds en de financiële steun van Kom op tegen Kanker gisteren officieel van start gegaan in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA).

De ASPIRIN-studie staat onder leiding van prof. dr. Marc Peeters: 'In deze specifieke studie zal het effect van een 5-jaar durende aspirine behandeling na darmoperatie onderzocht worden bij patiënten met darmkanker stadium 2 en 3. Gecoördineerd vanuit het UZA doen nu al 5 andere Vlaamse ziekenhuizen mee aan het onderzoek en nog verschillende andere ziekenhuizen van over heel België toonden interesse om ook deel te nemen. Samen hopen we in de komende jaren 400 patiënten met darmkanker in de studie op te nemen', aldus prof. dr. Peeters.

'Aspirine is spotgoedkoop, vrij van patent en dus commercieel weinig interessant. Het stimuleren van dit soort onderzoek is broodnodig. Waar patiëntnoden duidelijk zijn, wetenschappelijk bewijs voorhanden is maar economische drijfveren ontbreken, nemen wij initiatief en vermijden dat onderzoekpistes met potentieel niet verkend worden. Mede dankzij de financiële bijdrage van Kom op tegen Kanker werd dit ASPIRIN project mogelijk.', aldus Lydie Meheus, managing director van het Antikankerfonds. De studie zal ruim € 700,000 kosten.

 

Contactgegevens

  • Roeline Ham Antikankerfonds, Partnership en communicatie manager roeline.ham@antikankerfonds.be 0478 765 325
  • Prof. Marc Peeters Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Diensthoofd oncologie en hoofdonderzoeker ASPIRIN aspirin@uza.be 03 821 59 79

Wij wensen er uitdrukkelijk op te wijzen dat patiënten beter niet zelf experimenteren met deze geneesmiddelen, maar advies dienen in te winnen bij een arts.

 

Antikankerfonds
Het Antikankerfonds is een onafhankelijke, private Belgische stichting die zich focust op meer behandelingsopties voor kankerpatiënten. Hiertoe werkt het wereldwijd nauw samen met onderzoekers en verleent ondersteuning voor de ontwikkeling van beloftevolle kankertherapieën die in het commerciële circuit minder aandacht krijgen. Bovendien fungeert het fonds als kenniscentrum rond kankerbehandelingen en tracht het sturend mee te werken aan de Europese beleidsvorming.


Re-Do project
Voor meer dan 100 niet-kankergeneesmiddelen zoals diclofenac, propranolol, cimetidine, nitroglycerine, claritromycine en mebenzadol, bestaat wetenschappelijk bewijs van een antikankerwerking in patiënten. Daarom richtte het Antikankerfonds samen met GlobalCures het ‘Repurposing Drugs in Oncology’ (ReDO) project op met als doel dergelijke veelbelovende geneesmiddelen te identificeren voor verder onderzoek, bestaand bewijs onder de aandacht van onderzoekers te brengen, te documenteren hoe deze geneesmiddelen met bestaande kankerbehandelingen kunnen gecombineerd worden, klinische proeven uit te voeren om de werkzaamheid en veiligheid te toetsen, en aan het licht te brengen welke potentiele kankergeneesmiddelen nog verder preklinisch onderzocht moeten worden.

 

Meer informatie over de ASPIRIN studie en Re-DO op anticancerfund.org of te verkrijgen via e-mail op studies@anticancerfund.org

 

 

Help mee

Doe een gift!