Kom op tegen Kanker investeert ruim 12 miljoen euro in patiëntgericht kankeronderzoek

11 december 2017

Kom op tegen Kanker geeft financiële steun aan 53 nieuwe onderzoeksprojecten rond kanker. Het maakt daarvoor maar liefst 12.392.820 euro vrij.

De geselecteerde projecten zijn patiëntgericht. Op een relatief korte termijn kunnen ze een verbetering betekenen voor kankerpatiënten. De stem van de patiënt klinkt nog harder door dan de vorige jaren. De patiëntencommissie van Kom op tegen Kanker heeft namelijk mee bepaald in welke onderzoeken de organisatie investeert.
De toelagen worden vanavond officieel uitgereikt in de Ancienne Belgique in Brussel. Het is al de elfde keer dat Kom op tegen Kanker zijn beursuitreiking houdt.

 

12.392.820 euro naar biomedisch kankeronderzoek

Kom op tegen Kanker ijvert voor een wereld zonder kanker. Deze droom vereist medisch-wetenschappelijk onderzoek. Daarom besteedt de organisatie er een belangrijk deel van haar inkomsten aan. Ze investeert dit jaar ruim 12 miljoen euro in patiëntgericht kankeronderzoek.

Het bedrag wordt verdeeld over 26 projecten, 21 doctoraatsonderzoeken en 4 postdoctoraten en 2 Europese EORTC-beurzen. De onderzoekers ontvangen tussen 22.000 en 643.000 euro voor hun project. Hoeveel ieder onderzoeksproject krijgt, hangt af van het aantal onderzoekers en hoelang aan het project zal worden gewerkt.
 

53 onderzoeksprojecten, van 6 maanden tot 4 jaar

In totaal kunnen 53 onderzoekers - of in sommige gevallen onderzoeksteams - rekenen op een beurs van Kom op tegen Kanker. De kortste onderzoeken nemen zes maanden in beslag, de langste vier jaar. De thema’s lopen erg uiteen, maar de projecten zijn wel gericht op de patiënt.
 

Prof. dr. Jeroen Mebis doet onderzoek naar radiodermitis, een pijnlijke ontsteking van de huid. ‘Deze bijwerking komt voor bij 90 à 95% van de patiënten die radiotherapie krijgen en heeft verschillende gradaties’, vertelt professor Mebis. ‘Bij de ergste vorm is er sprake van open wonden en zweren. Dat zorgt er vaak voor dat de behandeling aangepast of vroegtijdig stopgezet moet worden en heeft dus negatieve effecten op de overlevingskansen en het risico op herval. Wij willen nagaan of de lichttherapie die nu al succesvol gebruikt wordt bij andere huidaandoeningen ook hier succesvol kan zijn. Zo willen we de levenskwaliteit van patiënten verbeteren en de slaagkansen van de behandeling verhogen. Bij succes kan ze meteen toegepast worden.’

 

Kom op tegen Kanker zet in op patiëntgericht onderzoek

Kom op tegen Kanker kiest er heel bewust voor om vooral medisch-wetenschappelijk onderzoek waarbij de kankerpatiënt voorop staat te financieren. Het onderzoek moet tegemoetkomen aan de noden en wensen van de patiënten zelf. Het moet ook op relatief korte termijn leiden tot een directe verbetering van de overlevingskansen en levenskwaliteit van mensen met kanker. 

 

Marc Michils, directeur Kom op tegen Kanker, licht toe: ’Alles wat Kom op tegen Kanker doet, doet de organisatie voor kankerpatiënten en hun omgeving. Daarom financieren we onderzoek dat voor hen ook effectief een verandering kan opleveren. Dit jaar zijn we in die patiëntgerichtheid nog een stapje verder gegaan. Alle onderzoeken werden niet alleen door de experts in de biomedische commissie beoordeeld, maar ook door onze patiëntencommissie.’ Die commissie waakt erover dat patiënten zo snel mogelijk concrete voordelen ondervinden van het onderzoek dat Kom op tegen Kanker financiert en kijkt erop toe dat het geld van de talrijke donateurs van Kom op tegen Kanker goed besteed wordt. Een vernieuwend initiatief.

 

Officiële beursuitreiking in Ancienne Belgique

De onderzoekstoelagen worden vanavond toegekend in de Ancienne Belgique in Brussel. De laureaten worden er officieel voorgesteld. Daarnaast zijn er een aantal sprekers.

Lees hier meer info over de onderzoekstoelagen

 

 

 

Help mee

Doe een gift!