Nieuwe behandeling voor uitgezaaide prostaatkanker

14 december 2017

Een drie jaar durende studie bij 62 patiënten heeft aangetoond dat er een nieuwe behandeling mogelijk is voor beperkte uitzaaiingen bij prostaatkanker: met radiotherapie of chirurgie de uitzaaiingen in toom houden en hormoontherapie uitstellen. Kom op tegen Kanker financierde het onderzoek. 

De bijwerkingen van hormoontherapie
Een patiënt met prostaatkanker heeft soms uitzaaiingen. Dat is tumorweefsel dat buiten de prostaat voorkomt. Tot voor kort namen artsen aan dat de beste manier om de uitzaaiingen in toom te houden of te laten verdwijnen een hormoontherapie was. Deze therapie had echter een heel aantal bijwerkingen die de kwaliteit van het leven beïnvloeden: vermoeidheid, warmteopwellingen, gewichtstoename, seksuele dysfunctie, enz.

Positieve resultaten voor radiotherapie
De meeste patiënten met uitzaaiingen hebben slechts een klein aantal uitzaaiingen. Daarom groeide het idee om toch een gerichte behandeling op te starten voor de uitzaaiingen. Prof. dr. Piet Ost (radiotherapie UGent en UZ Gent) legt uit: “Wanneer een patiënt maximum 3 uitzaaiingen heeft, is het mogelijk om met radiotherapie of chirurgie de uitzaaiingen te verkleinen of weg te nemen. Zo kunnen we hormoontherapie uitstellen tot op het moment dat ze echt nodig is.”

62 patiënten namen gedurende 3 jaar deel aan het onderzoek in UZ Gent, UZ Leuven, AZ Groeninge, AZ Maria Middelares en AZ Nikolaas. De helft van hen kreeg geen behandeling, maar wel regelmatige controles om te bepalen wanneer ze een hormoontherapie moesten opstarten. De andere helft kreeg een behandeling met gerichte radiotherapie of chirurgie. Van de patiënten uit de eerste groep, kon minstens de helft 13 maanden verder zonder hormoontherapie. Van de patiënten uit de laatste groep, kon minstens de helft 21 maanden verder zonder hormoontherapie en waren er geen bijwerkingen te bespeuren. Dit toont aan dat radiotherapie of chirurgie een goede optie is om hormoontherapie langer uit te stellen.

Iedereen een behandeling?
Niet iedereen komt in aanmerking voor radiotherapie of chirurgie. Er zijn een aantal criteria waar de patiënt aan moet voldoen. Het aantal uitzaaiingen is het belangrijkste criterium. Ook is dit een onderzoek in fase 2 en moet het dus nog eerst een laatste fase doorlopen voordat de arts de term ‘genezend’ in de mond mag nemen. Maar het is zeker een belangrijke stap in de goede richting.

Met de financiële steun van Kom op tegen Kanker
Kom op tegen Kanker gaf 432.200 euro om het onderzoek mogelijk te maken. Marc Michils, directeur van Kom op tegen Kanker: “Kom op tegen Kanker steunt onderzoek dat een directe meerwaarde biedt voor de behandeling van de kankerpatiënt én waarvoor er onvoldoende interesse is bij de farmaceutische industrie. Het onderzoek naar de behandeling van prostaatkanker van het U(Z) Gent is een mooi voorbeeld van onderzoek dat zonder onze steun weinig kansen krijgt, maar wel een groot verschil betekent voor kankerpatiënten.” Ook voor het vervolgonderzoek maakt Kom op tegen Kanker 400.000 euro vrij.

 

Help mee

Doe een gift!