Nieuws

De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) vindt het geen goed idee dat het stadsbestuur van Blankenberge horecazaken betoelaagt voor het inrichten van een rokersruimte. Het is de taak van de overheid om de volksgezondheid te beschermen en het roken te ontmoedigen. Door rokersruimten te betoelagen met gemeenschapsgeld doet het stadsbestuur van Blankenberge net het tegenovergestelde.

Lees verder

Het federale kernkabinet verhoogt de prijs van een pakje sigaretten en een pakje roltabak met 10 cent. Volgens minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) heeft de regering daarmee een bijzondere inspanning geleverd in het kader van de budgetcontrole. ‘De prijsstijging zal de staat 30 miljoen euro nieuwe inkomsten opleveren en wie rookt zal zich misschien beter afvragen of hij niet beter stopt', aldus de minister. De VLK vindt de maatregel een slag in het water.

Lees verder

In een tv-spot stelt de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) dat roken in het bijzijn van kinderen eigenlijk mishandeling is. De Jury voor Ethische Praktijken (JEP) behandelde drie klachten over deze spot en formuleerde een advies. De VLK reageert.

Lees verder

Roken in het bijzijn van kinderen is mishandeling. Dat stelt de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) vandaag in een opiniestuk in De Standaard.

Lees verder

Onder het motto 'Kanker maakt arm' voerde de VLK een week lang actie voor een betere financiële bescherming van kankerpatiënten. Uit een analyse van de aanvragen bij het Kankerfonds van de VLK was gebleken dat bijna de helft van de gezinnen die een uitkering krijgen van het fonds het moet rooien met een inkomen onder de armoedegrens. Ook mensen die er normaal gezien in slagen rond te komen, belanden door kanker vaak in de armoede.

Lees verder

Kanker maakt arm. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK). Het gaat niet alleen om mensen die al met financiële problemen kampten voor ze ziek werden. Ook mensen die er normaal gezien in slagen rond te komen, belanden door kanker vaak in de armoede. Hun inkomen, of het vervangingsinkomen waar ze voor lange tijd op terugvallen, volstaat niet langer om de soms hoog oplopende ziektekosten te betalen. De sociale zekerheid biedt voor deze mensen onvoldoende bescherming. Voor de VLK kan het niet dat mensen door kanker in financiële problemen komen. Onder het motto 'Kanker maakt arm' voert ze daarom actie voor hogere uitkeringen en een beperking van de ziektekosten.

 

Lees verder

De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) is erg tevreden over het algemeen rookverbod dat morgen van kracht wordt in de horeca. "We boeken hiermee een enorme gezondheidswinst. Op korte termijn zal het rookverbod op publieke plaatsen jaarlijks 1000 sterfgevallen door hartinfarcten vermijden. Op lange termijn zal deze maatregel ook het aantal longkankers gevoelig terugdringen. Bovendien zal het rookverbod veel jongeren van de sigaret houden", zegt de Liga.

Lees verder

Het Grondwettelijk Hof heeft de uitzonderingen op het rookverbod in de horeca ongrondwettelijk verklaard. Dit betekent dat er vanaf 1 juli een algemeen rookverbod geldt in de horeca. De Vlaamse Liga tegen Kanker, die de zaak voor het Grondwettelijk Hof bracht, is erg tevreden met deze beslissing.

Lees verder

In 2010 zijn er in België 940 miljoen meer sigaretten verkocht dan in 2009. Roken is in ons land nog te goedkoop. De VLK vraagt daarom een prijsstijging van minstens 10% in een keer, een totaal reclameverbod en een strengere reglementering van de verkoop.

Lees verder

De Vlaamse Liga tegen Kanker evalueerde vijf jaar Vlaams en Belgisch tabaksbeleid. De resultaten zijn teleurstellend.

Lees verder

Pagina's

Abonneren op Nieuws

Help mee

Doe een gift!