Nieuws

Stel je voor: je krijgt kanker. Negen maanden ben je out, maar dan mag je weer aan het werk. Eindelijk een kans om de ziekte uit je hoofd te zetten, om weer onder de mensen te komen, je nuttig te voelen. Je herademt. Tot blijkt dat je ontslagbrief klaar ligt. Dat je je zaak moet sluiten omdat je het fysiek niet meer aankunt. Dat je werkgever je niet vanuit de stoffige fabriekshal (door je arts verboden terrein) naar een andere werkplek wil verplaatsen. Dat hij je niet deeltijds kan laten beginnen voor een tijdje. Na je kanker begint helaas een nieuw gevecht, om werk dit keer.
Voor de Vlaamse Liga tegen Kanker kan dit niet. De organisatie lanceert een mediacampagne om de problemen rond werkhervatting na kanker in kaart te brengen. Ze roept (ex-)patiënten op hun verhaal te vertellen op www.werkennakanker.be of op 078/150.151.

Lees verder

De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) publiceerde zopas een rapport over het klinisch kankeronderzoek in Vlaanderen. Op basis van de resultaten uit het rapport pleit ze voor een betere organisatie van klinische studies. Dat kan onder andere door een organisatie op te richten die o.a. het vele administratieve werk en de rekrutering van patiënten voor klinische studies op zich neemt. De Vlaamse universitaire ziekenhuizen steunen de voorstellen van de VLK.

Lees verder

Sinds de invoering van het rookverbod op de werkvloer in 2006 zijn er in Vlaanderen jaarlijks ruim 400 (10 procent) minder doden door een hartinfarct. In opdracht van de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) becijferde de Universiteit Hasselt voor het eerst de gezondheidswinst van dat rookverbod. Het is nog te vroeg om ook de invloed van het rookverbod in cafés te becijferen maar de onderzoekers zijn ervan overtuigd dat de winst voor de volksgezondheid zich zal doorzetten.

Eén jaar na de invoering blijkt de overgrote meerderheid van de bevolking voorstander te zijn van rookvrije cafés. Dat is zeer goed nieuws, zegt de VLK, maar de naleving van het rookverbod kan nog beter. De VLK roept daarom minister van Volksgezondheid Onkelinx op om maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat het rookverbod in cafés nog meer gezondheidswinst oplevert.

Lees verder

Vijf jaar nadat REACH van kracht werd, evalueerde de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) de uitvoering van deze Europese wetgeving inzake chemische stoffen en het beleid op het vlak van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De afgelopen jaren zijn belangrijke stappen vooruit gezet, zegt de VLK, maar striktere maatregelen zijn nodig om het recht op een gezonde leefomgeving te garanderen.

Lees verder

De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) vindt het geen goed idee dat het stadsbestuur van Blankenberge horecazaken betoelaagt voor het inrichten van een rokersruimte. Het is de taak van de overheid om de volksgezondheid te beschermen en het roken te ontmoedigen. Door rokersruimten te betoelagen met gemeenschapsgeld doet het stadsbestuur van Blankenberge net het tegenovergestelde.

Lees verder

Het federale kernkabinet verhoogt de prijs van een pakje sigaretten en een pakje roltabak met 10 cent. Volgens minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) heeft de regering daarmee een bijzondere inspanning geleverd in het kader van de budgetcontrole. ‘De prijsstijging zal de staat 30 miljoen euro nieuwe inkomsten opleveren en wie rookt zal zich misschien beter afvragen of hij niet beter stopt', aldus de minister. De VLK vindt de maatregel een slag in het water.

Lees verder

In een tv-spot stelt de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) dat roken in het bijzijn van kinderen eigenlijk mishandeling is. De Jury voor Ethische Praktijken (JEP) behandelde drie klachten over deze spot en formuleerde een advies. De VLK reageert.

Lees verder

Roken in het bijzijn van kinderen is mishandeling. Dat stelt de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) vandaag in een opiniestuk in De Standaard.

Lees verder

Onder het motto 'Kanker maakt arm' voerde de VLK een week lang actie voor een betere financiële bescherming van kankerpatiënten. Uit een analyse van de aanvragen bij het Kankerfonds van de VLK was gebleken dat bijna de helft van de gezinnen die een uitkering krijgen van het fonds het moet rooien met een inkomen onder de armoedegrens. Ook mensen die er normaal gezien in slagen rond te komen, belanden door kanker vaak in de armoede.

Lees verder

Kanker maakt arm. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK). Het gaat niet alleen om mensen die al met financiële problemen kampten voor ze ziek werden. Ook mensen die er normaal gezien in slagen rond te komen, belanden door kanker vaak in de armoede. Hun inkomen, of het vervangingsinkomen waar ze voor lange tijd op terugvallen, volstaat niet langer om de soms hoog oplopende ziektekosten te betalen. De sociale zekerheid biedt voor deze mensen onvoldoende bescherming. Voor de VLK kan het niet dat mensen door kanker in financiële problemen komen. Onder het motto 'Kanker maakt arm' voert ze daarom actie voor hogere uitkeringen en een beperking van de ziektekosten.

 

Lees verder

Pagina's

Abonneren op Nieuws

Help mee

Doe een gift!