Opbrengst Plantjesweekend

Uiteraard wilt u graag weten wat Kom op tegen Kanker zoal doet met het geld dat tijdens het Plantjesweekend wordt ingezameld.

Een overzicht van wat Kom op tegen Kanker deed in 2017, vindt u in onderstaande infografiek.

 

Hoe besteedde Kom op tegen Kanker zijn geld in 2017

Met de opbrengst van het PLANTJESWEEKEND financiert Kom op tegen Kanker steun- en zorgprojecten voor kankerpatiënten, zowel eigen zorgprojecten als externe zorgprojecten.

Eigen zorgprojecten

Kankerlijn

www.kankerlijn.be of 0800 35 445

Bij de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker kan iedereen van 9u tot 12u en van 13u tot 17u (anoniem) terecht voor een luisterend oor of deskundig advies, voor informatie over wetenschappelijke, medische, psychologische en sociale aspecten van kanker. Mailen of chatten kan ook. Kijk hiervoor op www.kankerlijn.be
De Kankerlijn hoort ook graag waar u het moeilijk mee hebt als u zelf, of iemand  in uw omgeving, kanker heeft. Zo kan Kom op tegen Kanker problemen detecteren en waar mogelijk voor structurele oplossingen pleiten. Ook ideeën en suggesties om de zorg te verbeteren, zijn welkom.

 

Kankerfonds

Er zijn nog altijd kankerpatiënten die tussen de mazen van het net vallen en voor wie de ziektekosten bijzonder problematisch zijn. Het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker kan financiële steun toekennen, op basis van criteria als gezinsinkomen, andere tussenkomsten, verhouding tussen minimale medische oplegkosten en inkomen. Aanvragen kunnen ingediend worden via de sociale dienst van het ziekenhuis, de mutualiteit, het OCMW, CAW, Sociaal huis, thuiszorgorganisaties. 
Zolang de behandeling duurt kan de aanvraag jaarlijks herhaald worden. Alle informatie en voorwaarden: klik hier

 

Zorgvrijwilligers

Wie kan beroep doen op een zorgvrijwilliger?
Kankerpatiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen of regelmatig naar het ziekenhuis komen voor behandelingen, en hun naasten, kunnen beroep doen op een zorgvrijwilliger van Kom op tegen Kanker.

Onze zorgvrijwilligers verzekeren een of meerdere halve dagen permanentie op de afdelingen waar kankerpatiënten gehospitaliseerd of in behandeling zijn (dagkliniek, radiotherapie, hospitalisatie). Deze vrijwilligerswerking vervangt niet de bestaande hulpverlening van verpleegkundig personeel, psychologen, sociaal werkers ..., maar wil ze aanvullen. De zorgvrijwilligers van Kom op tegen Kanker bieden individuele steun en opvang, ze luisteren en informeren maar voeren geen medische handelingen of verzorgende taken uit. Ze worden zorgvuldig geselecteerd en krijgen een uitgebreide opleiding van de vrijwilligersschool van Kom op tegen Kanker.

Hebt u vrije tijd over? Staat u open voor opleiding? Hebt u een warm hart en bent u gedreven? Kom op tegen Kanker heeft al een groot netwerk van vrijwilligers (zorgvrijwilligers en andere), maar omdat er almaar meer kankerpatiënten bijkomen en de noden zelf ook toenemen, zijn we altijd op zoek naar nieuwe mensen. Meer informatie over vrijwilligerswerking vindt u hier.

 

Kinderwerking

Op kamp met de jeugdbeweging, sportkamp, toneelkamp … voor heel wat kinderen is het de normaalste zaak tijdens de zomervakantie. Voor kinderen met kanker niet. Zij moeten noodgedwongen thuisblijven wegens het infectiegevaar of hebben dagelijks medische zorgen nodig. Daarom organiseert Kom op tegen Kanker jaarlijks het vakantiekamp voor kinderen met kanker. Dat is eigenlijk een ziekenhuis in camouflage: dokters en verpleegkundigen gaan gewoon een hele week mee. Zo zijn de kinderen steeds in goede handen en maken ze er samen met een bende enthousiaste monitoren een onvergetelijke week van. En thuis kunnen de ouders ook even op adem komen in de wetenschap dat hun kinderen met de beste zorgen omringd worden. www.vakantiekamp.be

Voor gezinnen met een peuter of kleuter met kanker organiseert Kom op tegen Kanker sinds 2015 een gezinsdag. En dan zijn er nog de brussendagen en –weekends voor de broers en zussen van jonge kankerpatiënten.

Jongerenwerking

Kanker zet de ontwikkeling van jongvolwassenen abrupt stil. Juist als alles in een stroomversnelling zou moeten komen: eerste lief, op kot, eerste job, … onafhankelijk worden en op eigen benen staan. Wat het voor hen extra moeilijk maakt, is dat ziekenhuizen niet zijn ingesteld op jongvolwassenen. Voor kinderen zijn er gespecialiseerde kinderkankercentra, maar de jongvolwassenen komen terecht op oncologie-afdelingen waar vooral ouderen liggen. Door het gebrek aan contact met leeftijdsgenoten die hetzelfde doormaken, voelen deze jongeren zich vaak eenzaam en onbegrepen. Kom op tegen Kanker wil deze zware en onzekere periode voor hen verlichten. Daarom lanceerden we recent kankercounteren.be, een nieuwe website, speciaal voor jonge patiënten. Daarop staan verhalen en tips van andere jonge mensen, want zij worstelen met heel eigen dingen: vragen over studies, sollicitaties of werk bijvoorbeeld, zaken die voor oudere patiënten niet meer spelen.

Verder zijn er de ontmoetingsdagen en vakantieweekends en –weken voor jongvolwassenen met kanker en kunnen zij zich laten coachen door een buddy die hen helpt met praktische dingen, ondersteuning biedt tijdens of (soms jaren) na hun ziekte, hun leefwereld weer verbreedt, hen in contact brengt met lotgenoten.

Kwetsbare groepen

Naast kinderen en jongvolwassenen krijgen ook andere kwetsbare groepen zoals allochtonen en ouderen de gepaste aandacht.
- Bijeenkomsten en bezoek van vrijwilligers die de taal van de allochtonen spreken.
- Kwetsbare ouderen met kanker en hun eventuele mantelzorger(s) lopen een hoger risico om zich eenzaam te voelen. Hun persoonlijk netwerk is vaak verzwakt, bijvoorbeeld doordat ze minder mobiel zijn of aan meerdere ziekten tegelijk lijden. Het opzet van het project 'goed omringd' is om ouderen met kanker, of hun mantelzorger, te helpen zoeken naar de beste manier om zijn/haar sociaal netwerk te versterken of uit te bouwen.

Externe zorgprojecten

Palliatieve zorg

Kom op tegen Kanker steunt al jaren de werking van de palliatieve zorg in Vlaanderen:

 • De netwerken die de zorgverlening coördineren.
 • De palliatieve thuisbegeleidingsequipes.
 • De dagcentra die fungeren als een aanvulling op de thuiszorg. Zij bieden een aangename tijd en sociaal contact voor de patiënt en gunnen familie wat ademruimte.
 • De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen die de initiatieven coördineert en vorming verzorgt voor de hulpverleners.
 • Het LevensEinde InformatieForum (LEIF vzw)

Kinderoncologie

 • Kinderen verblijven niet graag in een ziekenhuis. Ze willen graag snel terug naar huis. Kom op tegen Kanker maakt dat in sommige gevallen mogelijk dankzij de steun aan de thuiszorg door liaisonverpleegkundigen die de brug maken tussen de zorg op de hospitalisatieafdeling en thuis.
 • Kom op tegen Kanker ondersteunt ook respijthuizen als Villa Rozenrood, die een omgeving creëren waar niet alleen het zieke kind een gepaste zorgondersteuning krijgt, maar waar ook de ouders, broers en zussen de dagelijkse zorgen voor even achter zich kunnen laten.
 • Kom op tegen Kanker steunt het internetonderwijs Bednet. Met synchroon internetonderwijs garandeert Bednet het recht op onderwijs voor zieke kinderen.
 • Broers en zussen van kinderkankerpatiënten ('brussen') verdienen ook aandacht. De brussenprojecten zorgen in de eerste plaats voor opvang in het ziekenhuis wanneer de ouders op bezoek zijn bij de zieke broer of zus. Maar ze organiseren ook tal van activiteiten om ook voor de broers en zussen het ziekteproces draaglijk te maken en te tonen dat ze niet van de aandachtradar verdwijnen.

Vernieuwende zorgprojecten

Kom op tegen Kanker steunt vernieuwende zorgprojecten die de zorg op een innoverende manier aanpakken.

 • Essentieel daarbij is dat het project bijdraagt tot een betere levenskwaliteit van de (ex-)kankerpatiënt, via het inspelen op psychosociale, paramedische en/of sociale noden.
 • Het kan gaan om nieuw aanbod of om een kwaliteitsverbetering van het bestaande aanbod.
 • Een dergelijk project kan ook een onderzoeksluik bevatten, waarbij bijvoorbeeld wordt nagegaan of de introductie van de (ver)nieuw(d)e zorg het beoogde effect teweegbrengt.

Lotgenotengroepen

Kom op tegen Kanker ondersteunt zo’n 45 lotgenotengroepen over geheel Vlaanderen.
Meer info over lotgenotengroepen: klik hier.

Help mee

Doe een gift!