Ouderen met kanker

Kom op tegen Kanker wil de zorg voor ouderen met kanker (65-plussers) verbeteren.

Meer dan de helft van de mensen met kanker is ouder dan 65 jaar. Kom op tegen Kanker wil ook voor hen de zorg verbeteren. Zeker 75-plussers zijn extra kwetsbaar. Ze hebben een grotere kans om langdurig ziek te zijn. Vaak lijden ze aan meerdere ziektes tegelijk. Ouderen begrijpen de arts soms moeilijk en zijn minder geneigd dit te signaleren. Meer en meer alleenstaande ouderen hebben weinig of geen mensen in hun omgeving die hen thuis kunnen bijstaan. 

Om ouderen met kanker extra te ondersteunen:
  • heeft Kom op tegen Kanker Goed Omringd’ opgestart, een pilootproject dat onderzoekt hoe het netwerk van ouderen versterkt kan worden. 30 ouderen die zich eenzaam voelen, worden op dit moment warm gemaakt om deel te nemen. Tegen het voorjaar van 2018 loopt het pilootproject af.
  • financiert Kom op tegen Kanker zorgorganisaties die projecten opzetten die ouderen ten goede komen.
    Meer informatie vindt u hier (pdf).
  • werkt Kom op tegen Kanker aan een rapport rond ‘Kanker in woonzorgcentra’. Daarin worden zorgverleners en ouderen bevraagd naar werkpunten. In het voorjaar van 2017 wil de organisatie een actieplan klaar hebben.
  • heeft Kom op tegen Kanker een Werkgroep 'ouderen met kanker'  in het leven geroepen die uit zorgverleners en onderzoekers bestaat. De groep komt halfjaarlijks samen om ervaringen en kennis uit te wisselen en Kom op tegen Kanker te ondersteunen.
  • wil Kom op tegen Kanker de informatie over kanker graag beter verstaanbaar maken.

Meer informatie vindt u
- voor woonzorgcentra bij Katrien Elpers: katrien.elpers@komoptegenkanker.be of 02 431 08 67
- voor thuiszorg bij Saar Van Gils: saar.vangils@komoptegenkanker.be of 02 227 69 58

Help mee

Doe een gift!