Palliatieve zorg

Wanneer genezen niet meer mogelijk is, kan palliatieve zorg de kwaliteit en het comfort van de patiënt en zijn naasten verbeteren.
Kom op tegen Kanker steunt al jaren heel wat initiatieven in de palliatieve sector.

Palliatieve zorg is er voor iedereen, thuis, in het ziekenhuis of in het rusthuis. 

  • Bent u een palliatieve patiënt of is een naaste van u palliatief, dan kunt u overwegen om beroep te doen op een vrijwilliger.
  • Of u kunt overwegen om gebruik te maken van het aanbod aan dagcentra. Palliatieve patiënten kunnen er overdag terecht zodat de mantelzorgers op adem kunnen komen;
  • Of misschien hebt u nood aan een begeleidingsequipe die bij u thuis komt ter ondersteuning? De palliatieve thuisbegeleidingsequipes zorgen  voor een goede medische en psychosociale begeleiding van palliatieve patiënten en hun familie zodat patiënten thuis kunnen sterven in plaats van in het ziekenhuis.

Kijk hier naar de concrete bestedingen en de cijfers in 2015.

U vindt al de initiatieven in de palliatieve zorg op Allesoverkanker.be.

Help mee

Doe een gift!