Realisaties en rapporten van Kom op tegen Kanker

Kom op tegen Kanker wordt erkend voor zijn expertise inzake kankerpreventie en psychosociale zorg voor kankerpatiënten.

Die erkenning heeft het te danken aan

  • de opgebouwde kennis,
  • het uitgebreide netwerk van experts waarop het kan terugvallen,
  • de sterke voeling met het terrein en
  • het systematische onderzoek dat het doet naar knelpunten in de kankerbestrijding.

Dat onderzoek resulteert in onderzoeksrapporten (zie hieronder) die enerzijds een grondige analyse brengen van knelpunten en anderzijds ook voorstellen tot oplossing aanreiken.

Zo is Kom op tegen Kanker de voorbije jaren uitgegroeid tot een erkende gesprekspartner van de overheid en worden meer en meer van haar beleidsvoorstellen gerealiseerd. We denken bijvoorbeeld aan de invloed die Kom op tegen Kanker uitoefende op het eerste Nationaal Kankerplan, op de installatie en financiering van psychosociale supportteams in de ziekenhuizen, de oprichting van het asbestfonds, het KB op de rookvrije werkplek en de betere terugbetaling van vervoerskosten en pijnstillers.

Met politieke acties en mediacampagnes pleit Kom op tegen Kanker voor maatregelen die kankerpatiënten beter beschermen tegen financiële problemen, voor een vlottere werkhervatting en toegang tot verzekeringen kunnen zorgen, of mensen het recht op een gezonde leefomgeving kunnen garanderen.

Kom op tegen Kanker wil met zijn rapporten niet alleen het beleid van de overheid beïnvloeden maar OOK van alle instanties (ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, mutualiteiten, farmacie, werkgevers, verzekeraars…) die een impact hebben op de preventie van kanker en op het psychosociaal welzijn van de kankerpatiënt.

Het werkterrein van Kom op situeert zich op drie domeinen:

  • Voorkomen van kanker
  • Vroegtijdige opsporing van kanker
  • Leven met en na kanker

 'Terug naar 'waar Kom op tegen Kanker voor ijvert'

 

Hieronder vindt u de rapporten van Kom op tegen Kanker (2004 - 2018)

 

2018

2017

 

2016


2015

2014

 

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

 2004

 

 

 

 

 

 

Help mee

Doe een gift!