Recht op betaalbare en toegankelijke zorg

Kom op tegen Kanker vecht voor een betaalbare kankerbehandeling. De uitgaven in de kankerzorg stijgen de jongste jaren sterk en zullen dat ook nog in de toekomst doen.
De betaalbaarheid voor de patiënt garanderen staat voor Kom op tegen Kanker hoog op de agenda.

 • In april 2017 verscheen het rapport 'De kosten van implantaten en medisch materiaal, artsenhonorario, bijvoeding, verzorgingsmateriaal en thuiszorg'. Lees hier het rapport.
 • Eerder, in november 2016 verscheen het rapport 'Welke onderzoeken en medicatie moeten mensen met kanker zelf betalen?' Kom op tegen Kanker zocht samen met patiënten uit welke behandelingen en types zorg voor hoge kosten zorgen. Lees hier het rapport.
 • In de zomer van 2016 bleek uit een rapport dat een gebit laten herstellen na kanker financieel vaak erg zwaar weegt op (ex-)kankerpatiënten. Kom op tegen Kanker bracht de problematiek in kaart en trok met concrete voorstellen naar minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) en het RIZIV. De belangrijkste voorstellen zijn:
  - Versoepel de voorwaarden voor terugbetaling van implantaten en stem ze af op de specifieke noden van de patiënten.
  - Betaal implantaten, bruggen en kronen terug, wanneer de patiënt geen andere keuze heeft.
  - Mindervaliden die moeilijkheden hebben om hun tanden goed te poetsen, hebben recht op vier tandsteenverwijderingen per jaar. Ken dezelfde rechten toe aan kankeroverlevers.
  - Geef de patiënt op voorhand duidelijke informatie over de kostprijs van de behandeling. 
  Lees hierover in het volledige rapport (pdf).
   
 • We moeten ons vandaag voorbereiden op de enorme uitdagingen waarvoor de kankerproblematiek ons de volgende jaren plaatst. Daarom richtte Kom op tegen Kanker in 2013 een denktank op om kankerpatiënten, zowel vandaag als morgen, de beste zorg en toegankelijkheid van die zorg door een solidaire ziekteverzekering te garanderen. De denktank, samengesteld uit deskundigen met een gevarieerde achtergrond (kankerspecialisten, gezondheidseconomen, apothekers, huisartsen en andere zorgverstrekkers, ethici, vertegenwoordigers van de ziekenfondsen en patiëntenverenigingen), maakte een grondige analyse van de problematiek. Daaruit kwamen 44 aanbevelingen voor een kwaliteitsvolle, toegankelijke en duurzame kankerzorg (bekijk ook de infografiek).
  Hiermee oefende Kom op tegen Kanker druk uit op de politiek, de universiteiten, de industrie en de zorgsector. En met resultaat: in het Belgische en Vlaamse regeerakkoord van 2014 en in de beleidsnota’s van de ministers De Block en Vandeurzen zijn verschillende plannen terug te vinden die duidelijk geïnspireerd zijn door de aanbevelingen van de denktank.
   
 • Maar liefst 685 vrouwen reageerden in maart 2014 op de oproep van Kom op tegen Kanker om de kosten van een borstreconstructie met eigen weefsel te melden. Na een borstoperatie is een dergelijke ingreep voor veel vrouwen een essentieel onderdeel van het herstelproces. Uit de analyse van de reacties bleek dat vrouwen een belangrijk deel van de ingreep uit eigen zak moeten betalen, gemiddeld 2620 euro voor één borst.
   
 • Voor Kom op tegen Kanker kan het niet dat mensen door kanker in financiële problemen komen. Ook mensen die normaal rondkomen, belanden door kanker vaak in de armoede. Kom op tegen Kanker analyseerde in 2015 de gegevens van het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker, dat patiënten met financiële problemen steun biedt. Kom op tegen Kanker analyseerde 6759 dossiers die bij het Kankerfonds werden ingediend tussen 2008 en 2013. Daaruit bleek dat voor mensen die het financieel moeilijk hebben, kanker de druppel is die de emmer doet overlopen en hen in de armoede doet belanden. Kom op tegen Kanker vond dit ontoelaatbaar en eiste hogere socialezekerheids- en bijstandsuitkeringen en lagere plafonds voor de remgelden.  
  Lees hier het volledige rapport (en de bijlagen), gepublcieerd in februari 2015, alsook het persbericht hieromtrent. 
   
 • In september 2011 verscheen al een onderzoeksrapport 'De medische en niet-medische zorgkosten in de dossiers van het Kankerfonds'.

Is uw recht op betaalbare en toegankelijke zorg geschonden? Neem dan zeker contact op met de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker. 

Naar 'Leven met en na kanker'.

Help mee

Doe een gift!