Recht op informatie en participatie

 • In navolging van de brochure 'Slecht nieuws meedelen aan kankerpatiënten en hun naasten. Aanbevelingen voor zorgverleners' (zie meer info hieronder) ontwikkelde het Cédric Hèle instituut in samenwerking met Kom op tegen Kanker een uitgave gericht op huisartsen en zorgverleners in de thuiszorg: 'Slechtnieuwsgesprekken met kankerpatiënten en hun naasten. Aanbevelingen voor huisartsen en zorgverleners in de thuiszorg (2018).
  U kunt de brochure op deze pagina downloaden of bestellen.
   
 • In 2015 riep Kom op tegen Kanker MANTELZORGERS van kankerpatiënten op om hun ervaringen te delen. Uit de resultaten van die getuigenissen groeide een rapport: Welke knelpunten ervaren mantelzorgers van kankerpatiënten?' Lees hier ook het persbericht over dit rapport. Voor meer info: Hans Neefs, Expert Kankerzorg, hans.neefs@komoptegenkanker.be.
   
 • In 2013 werd een campagne SLECHTNIEUWSGESPREKKEN gelanceerd. Kankerpatiënten en hun naasten konden hun ervaringen vertellen over het gesprek (of de gesprekken) waarin hen slecht nieuws werd meegedeeld over hun ziekte of behandeling. De campagne rond slechtnieuwsgesprekken kende een grote respons. Een jaar later, in 2014, werden aanbevelingen geformuleerd om de slechtnieuwsgesprekken beter te doen verlopen en werd een online folder met tips voor zorgverleners gemaakt. Er is ook een samenvattend schema voor de zorgverlener beschikbaar. Voor meer info over deze campagne: Hans Neefs, Expkoert Kankerzorg, hans.neefs@komoptegenkanker.be. Deze campagne was tevens de start van het Kankermeldpunt van Kom op tegen Kanker. Lees meer
   
 • Kom op tegen Kanker ijverde eind 2012 met succes voor het behoud van het gratis gebruik van de Vlaamse Tolkentelefoon. Alle patiënten, ook anderstaligen, hebben  volgens Kom op immers recht op duidelijke informatie over hun aandoening en de voorgestelde behandeling. Lees het persbericht dat hierover verscheen.
   
 • Kunnen kiezen tussen kankerbehandelingen is een patiëntenrecht. Kom op tegen Kanker formuleerde in 2009 een aantal aanbevelingen om patiënten beter te laten participeren in beslissingen over de behandelingskeuze.
   

Is uw recht op informatie en participatie geschonden? Neem dan zeker contact op met de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker. 

Naar 'Leven met en na kanker'.

Help mee

Doe een gift!