Recht op verzekeringen

Wie ziek is of is geweest, ondervindt vaak problemen bij het afsluiten van een verzekering, voornamelijk wanneer het aankomt op persoonsverzekeringen (zoals levens-, overlijdens-, hospitalisatieverzekeringen en verzekeringen gewaarborgd inkomen). Het gaat dan om problemen met een verhoogde premie, uitsluiting van bepaalde kosten of aandoeningen, een wachttijd of een weigering van de verzekering. Nochtans heeft iedereen nood aan, en recht op een behoorlijke, aangepaste en betaalbare financiële beveiliging. In 2007 zette Kom op tegen Kanker het probleem op de kaart met het symposium “Een betere verzekerbaarheid voor (ex-)kankerpatiënten.”

  • Kom op tegen Kanker ijverde ervoor om deze verzekeringen, waaronder de schuldsaldoverzekering, beter toegankelijk te maken voor mensen die kanker overleefden. Sinds 1 januari 2015 is die betere toegankelijkheid ook een feit voor de schuldsaldoverzekering. Samen met andere partners, zoals de consumenten- en patiëntenorganisaties en de vakbonden, werkte Kom op tegen Kanker constructief mee aan de uitvoering van deze wet.
  • Kom op tegen Kanker heeft dit probleem op de agenda van Europese kankerorganisaties gezet, in het kader van de patiënt support working group van ECL (=Association of European Cancer Leagues).

Is uw recht op verzekeringen geschonden? Neem dan zeker contact op met de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker. 

Naar 'Leven met en na kanker'.

Help mee

Doe een gift!