Recht op werk

Opnieuw kunnen gaan werken na kanker is voor veel ex-kankerpatiënten erg belangrijk. Maar dat loopt vaak niet van een leien dakje.

  • Kom op tegen Kanker lanceerde daarom in augustus 2012 een campagne ‘Werken na kanker’ om de problemen rond werkhervatting in kaart te brengen. Via de media werden (ex-)patiënten gevraagd om hun verhaal te vertellen. Uit de meer dan 350 getuigenissen bleek dat werkhervatters niet altijd kunnen rekenen op de noodzakelijke aanpassingen aan de werksituatie. Mensen krijgen onvoldoende informatie over hun rechten en plichten in verband met werkhervatting. De mogelijkheid om het werk gedeeltelijk te hervatten, is voor veel overlevers van kanker noodzakelijk, maar het systeem wordt in de praktijk te rigide toegepast en de regelgeving biedt ook te weinig flexibiliteit. Sommigen worden ontslagen tijdens het ziekteverlof of kort na de werkhervatting. Werk zoeken na een kankerbehandeling loopt vaak erg moeilijk.

Is uw recht op werk geschonden? Neem dan zeker contact op met de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker, via het algemene formulier.

** Een concreet voorbeeld. Kom op tegen Kanker kreeg een melding van een doctorandus. Hij wou na een kankerbehandeling deeltijds het werk hervatten maar ondervond daarbij problemen. Kom op tegen Kanker vond de situatie onaanvaardbaar en ondernam actie. Met een gunstig  gevolg op 29 september 2015. Lees hier het hele verhaal.
 

Een overzicht van belangrijke realisaties tijdens de voorbije jaren:

  • Kom op tegen Kanker overhandigde in september 2012 aan toenmalig minister van Werk Monica De Coninck een dossier op basis van alle getuigenissen en vroeg haar om de knelpunten rond werken na kanker op te lossen.
  • Samen met het Vlaams Patiëntenplatform (VPP), de Psoriasis-liga, de MS-liga en de Muco-Vereniging bepleitte Kom op in februari 2014 maatregelen die een vlottere werkhervatting voor ernstig en chronisch zieken mogelijk moeten maken. De organisaties eisen o.a. de mogelijkheid om vlot af te wisselen tussen periodes van werken en geregelde periodes van ziekteverlof, en recht op ander of aangepast werk voor de (tijdelijk of definitief) langdurig arbeidsongeschikte werknemer.
  • Ook in de nieuwe legislatuur ontplooit Kom op tegen Kanker initiatieven. Minister Peeters, federaal minister van Werk, stelde op 13 november 2014 zijn beleidsverklaring voor in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Kom op tegen Kanker juicht toe dat het werk wil maken van nieuwe maatregelen. 

Naar 'Leven met en na kanker'.

Help mee

Doe een gift!