Steun op organisatie-niveau

 

Organisaties die psychosociale ondersteuning bieden aan kankerpatiënten en hun naasten kunnen een steunaanvraag indienen bij Kom op tegen Kanker. Organisaties van wie het de centrale missie is om steun te geven aan kankerpatiënten of hun naasten, en organisaties van wie de facto meer dan de helft van de eindgebruikers kankerpatiënten zijn, kunnen steun op organisatie-niveau krijgen. Anderen verwijzen we graag door naar steun op project-niveau.

Steunen op organisatie-niveau betekent voor ons dat de organisatie enerzijds financiële steun krijgt voor haar werking, maar anderzijds ook inhoudelijk versterkt wordt. Die inhoudelijke begeleiding focust op twee zaken: de organisationele veerkracht en impactgericht werken. 

 

 • Organisationele veerkracht
  Het verlenen van kwalitatief hoogstaande zorg staat altijd centraal, maar we stellen vast dat het zakelijke en bestuurlijke aspect vaak op de achtergrond geraakt. Wij willen inhoudelijke begeleiding geven wat betreft de vormgeving, uitbouw, inhoudelijke en zakelijke leiding van de organisatie of onderneming. Dit betreft dan bijvoorbeeld het proactief bezig zijn met begroting en inkomstenwerving, personeelsbeleid, strategische planning en communicatie, het opzetten van strategische partnerschappen, enzovoort. Op lange termijn heeft een gebrek aan aandacht voor die organisationele veerkracht immers ook negatieve gevolgen voor het zorgaanbod, dat niet op een duurzame manier kan bestendigd worden. Eender welk kwaliteitsvol zorgaanbod moet organisatorisch sterk ingebed zijn en daarop wil Kom op tegen Kanker meer inzetten.
   
 • Impactgericht werken
  Om de zorg die geboden wordt permanent te kunnen verbeteren, willen we het meten van resultaten en effecten van de zorg aanmoedigen en begeleiden. Wat is bijvoorbeeld de werkelijke impact van de zorg die geboden wordt in een zorghuis? Impactgericht werken betekent de gewenste impact constant voor ogen houden, en zodoende kritisch naar de eigen werking kijken: zetten we onze energie wel in waar we het meeste resultaat kunnen of willen boeken? Hoe kunnen we die impact nog vergroten? Wat dient daarvoor anders of beter georganiseerd te worden? Dat zijn de vragen die organisaties die impactgedreven werken zichzelf durven stellen.

Voor wie?

Kom op tegen Kanker wil deze steun bieden aan organisaties die de psychosociale ondersteuning van kankerpatiënten en hun naasten als centrale doelstelling hebben. Zo zijn er in Vlaanderen meer en meer inloophuizen, zorghuizen, zorghotels, enzovoort. De structurele steun die Kom op tegen Kanker biedt, richt zich zowel op reeds bestaande organisaties als op starters..

Ontvankelijkheidscriteria*

 • De aanvrager is geen reguliere zorgactor: zorgorganisaties die voldoende reguliere (overheids)middelen voorhanden hebben, komen niet in aanmerking.
 • Het bieden van psychosociale zorg aan (ex)kankerpatiënten of hun naasten is de centrale missie van de organisatie of onderneming, en/of (ex)kankerpatiënten of hun naasten maken de grootste groep uit bij de gebruikers.
 • De aanvrager moet gevestigd zijn op Vlaams grondgebied, of moet een Nederlandstalige organisatie zijn in het Brussels gewest.
 • De grootste impact van de organisatie of onderneming moet zich situeren in Vlaanderen en/of Brussel.

  * de criteria worden meer in detail beschreven in het reglement (klik hier).

Selectiecriteria*

 • Het aanbod is belangrijk, kwaliteitsvol, en vernieuwend.
 • De organisatie heeft een voldoende groot en inclusief bereik.
 • Voldoende aandacht voor financiële duurzaamheid.
 • Er is een bekwaam team en bestuur.
 • Er is bereidheid tot impactgericht werken.

  * de criteria worden meer in detail beschreven in het reglement (klik hier).

Praktisch

Timing

De volgende indieningsdatum is 25 september 2018.

 

 • De dossiers die ten laatste op 25 september 2018 werden ingediend, worden door de commissie beoordeeld op 11 oktober. Aanvragers dienen er rekening mee te houden dat ze die dag ergens tussen 12.30u en 15.30u in Brussel verwacht worden om hun dossier kort toe te lichten.
 • Aanvragers worden verzocht hun dossier reeds rond 17 september door te sturen naar nele.verbruggen@komoptegenkanker.be voor een 'pre-advies': wij geven graag ons advies alvorens u finaal indient.
 • Antwoord op uw steunaanvraag mag u verwachten op 14 november 2018.

   

Indieningsprocedure

Help mee

Doe een gift!