Beleidsbeïnvloeding - Problemen detecteren en de zorg verbeteren

Door de campagnes 'Werken na kanker' (2012) en 'Slechtnieuwsgesprekken' (2013) kwam Kom op tegen Kanker tot de vaststelling dat (ex-)kankerpatiënten vragende partij zijn om hun ervaringen te delen. Zeker als die ervaringen kunnen helpen om structurele verbeteringen in de zorg af te dwingen.

'Via de ervaringen die (ex-)patiënten en hun naasten telefonisch of online delen, wil het Kankermeldpunt problemen in de zorg detecteren, maar ook al de problemen die de patiënten bovenop hun behandeling ervaren. Op basis daarvan formuleren we beleidsvoorstellen voor structurele verbeteringen', zegt Hedwig Verhaegen, directeur Kennis en Beleid van Kom op tegen Kanker. 'Via deze dienst wil Kom op tegen Kanker nog sterker opkomen voor de belangen van de (ex-)kankerpatiënt en zijn naasten.'

De oprichting kwam er nadat Kom op tegen Kanker heel wat reacties kreeg op haar oproep aan kankerpatiënten om hun ervaringen met thema's als 'Werken na kanker' en 'Slechtnieuwsgesprekken' te melden. 'Na afloop van zo'n campagne bracht Kom op tegen Kanker de problemen in kaart om zicht te krijgen op de belangrijkste knelpunten', zegt Hedwig Verhaegen. 'Op basis daarvan formuleerde ze beleidsvoorstellen voor structurele verbetering. Die beleidsvoorstellen worden dan voorgelegd aan alle betrokken partijen.'

Kom op tegen Kanker past deze aanpak ook toe bij de campagnes van het Kankermeldpunt. Bundeling en analyse van de ervaringen monden uit in goed onderbouwde dossiers die de aanzet vormen voor het formuleren van structurele oplossingen. Die kaart Kom op tegen Kanker aan bij de overheid, artsen en zorgverleners, werkgevers, verzekeraars ... Kortom, bij alle instanties die kunnen bijdragen tot oplossingen (WT)

Help mee

Doe een gift!