Steun aan onderzoek - Hoe beeldvorming borstkanker helpt bestrijden

Aan de VUB loopt met de steun van Kom op tegen Kanker een project dat voor borstkankeringrepen, maar ook voor kankerchirurgie in het algemeen, wel eens een nieuw tijdperk zou kunnen inluiden. Projectleider Sophie Hernot onthult hoe.

'Mensen die een borstsparende kankerchirurgie ondergaan, moeten vaak - in 30 à 50 % van de gevallen - een tweede ingreep ondergaan omdat niet al het aangetaste weefsel weg is', legt Hernot uit. De huidige behandeling houdt m.a.w. een risico op herval in, evenals langere genezingstermijnen en esthetische gevolgen. 'Wij willen de chirurg helpen om de kanker perfect te localiseren tijdens de eerste chirurgische ingreep. Wat moet er weggesneden worden en wat niet? En hoe kan finaal de levenskwaliteit van de patiënt verbeterd worden?'

Fluorescentietechnologie kan hierbij helpen. Hernot: 'Daar zijn twee zaken voor nodig: een camera om de fluorescentie te detecteren en een fluorescente contraststof om het kankerweefsel aan te kleuren. Dat is waar wij ons op richten, de ontwikkeling van fluorescente nanobodies (therapeutische eiwitten, red.) die zich specifiek op het kankerweefsel binden. Vandaag zijn die gemaakt; het principe is aangetoond. De volgende stap bestaat erin, in samenwerking met de chirurgen van het UZ Brussel, het productieproces te optimaliseren en definitief aan te tonen dat het de efficiëntie van de chirurgische ingreep verhoogt.'

'Het is ook een soort proof of concept', besluit Hernot. 'De techniek zal nadien gebruikt kunnen worden in zeer uiteenlopende toepassingen, zoals bij eierstokkanker, darmkanker met uitzaaiing, hoofd-, hals- en nekkanker, enz.' (MD)

Help mee

Doe een gift!