Zorgvrijwilligers - Een kloppend hart voor kankerpatiënten

Verspreid over de vele Vlaamse ziekenhuizen zitten mensen in de wachtkamers van hun behandeling. In daghospitalen, op bestralingsafdelingen, wandelgangen, cafetaria, gespecialiseerde afdelingen, alleen of met twee, oude veteranen van de ziekte of mensen die het nog maar pas weten. Het goede nieuws is: ze staan er niet alleen voor. Want de zorgvrijwilligers van Kom op tegen Kanker zijn dag na dag in de weer om deze mensen hun verhaal te laten doen. Ze bieden vooral een luisterend, professioneel oor. Er zijn ook zorgvrijwilligers voor allochtonen, kinderen, brussen (broers en zussen van jonge kankerpatiënten) en jongeren. Al deze vrijwilligers worden op hun beurt gecoacht en bijgestaan door de coördinatoren van Kom op tegen Kanker. Tom van Schandevyl, die aan het hoofd staat van de regiocoördinatoren, neemt ons mee naar de wereld van de ziekenhuisvrijwilligers.

'Kom op tegen Kanker telt ongeveer 350 vrijwilligers van alle leeftijden: de jongste is 21, de oudste 84,' vertelt Tom. 'Sommigen helpen bij het kinder- en jongerenkamp, ondersteunen allochtonen, bieden een luisterend oor … Maar de grootste groep zijn de zorgvrijwilligers in het ziekenhuis. Deze zijn actief in een 40-tal Vlaamse ziekenhuizen, waar ze kankerpatiënten de tijd en de ruimte geven om hun gevoelens te uiten en hen op verhaal laten komen. Op jaarbasis gaat het om maar liefst 28.000 gesprekken.' Deze gesprekken zijn zeker niet vrijblijvend: de vrijwilligers zijn allemaal professioneel opgeleid en gebruiken ingeoefende luistertechnieken om de patiënten en hun familie zo goed mogelijk te kunnen helpen. Ze maken tijd vrij om naar het verhaal te luisteren van de patiënt, informeren en verwijzen door.

'Onze vrijwilligers hebben een moeilijke taak, en we doen er dan ook alles aan om hen zo goed mogelijk te begeleiden,' zegt Tom. 'Ze worden permanent bijgestaan door een coördinator en iedere maand is er wel een bijkomende opleiding, een individueel gesprek met de coach, overleg met andere vrijwilligers … Zo leren ze bij, geven ze elkaar tips en advies en kunnen ze zelf ook hun hart luchten.'

'En omdat vrijwilligers altijd in de weer zijn voor anderen, doen we bij Kom op tegen Kanker ons uiterste best om hen regelmatig in de bloemetjes te zetten en te bedanken (etentje, attentie, uitstap …). Ze hebben immers een kloppend hart voor kankerpatiënten. Uit een recente enquête blijkt overigens dat onze vrijwilligers erg tevreden zijn over hun opleiding en begeleiding én over hun vrijwilligerswerk. Deze tevredenheid is trouwens geheel wederzijds!', besluit Tom.

Help mee

Doe een gift!