Vernieuwende zorgprojecten

Kom op tegen Kanker steunt vernieuwende zorgprojecten die de zorg op een vernieuwende manier aanpakken.

  • Essentieel daarbij is dat het project bijdraagt tot een betere levenskwaliteit van de (ex-)kankerpatiënt, via het inspelen op psychosociale, paramedische  en/of sociale noden. 
  • Het kan gaan om nieuw aanbod of om een kwaliteitsverbetering van het bestaande aanbod.
  • Een dergelijk project kan ook een onderzoeksluik bevatten, waarbij bijvoorbeeld wordt nagegaan of de introductie van de (ver)nieuw(d)e zorg het beoogde effect teweegbrengt.

 

Hieronder vindt u binnenkort de verschillende zorgprojecten die Kom op tegen Kanker steunt.

Help mee

Doe een gift!