Vijfjarenplan 2011 - 2015

 

Kom op tegen Kanker wil als niet-gouvernementele organisatie de voortrekker en het aanspreekpunt zijn in de strijd tegen kanker in de Vlaamse Gemeenschap.

Die strijd voert Kom op tegen Kanker niet alleen, maar samen met velen. Samen komen we op voor minder kanker, meer genezing en een betere levenskwaliteit voor mensen met kanker, mensen die kanker hebben gehad en hun naaste omgeving.

Het vijfjarenplan 2011-2015 van Kom op tegen Kanker omvat acht strategische doelstellingen:

 1. Het versterken van de kennisopbouw;
 2. Meer inzetten op beleidsbeïnvloeding;
 3. Het recht op een rookvrije omgeving voor kinderen realiseren en jongeren van de sigaret houden;
 4. Een constructief-kritische rol spelen inzake preventie en tests en nieuwe technologieën voor de vroegtijdige opsporing en risicobepaling van kanker;
 5. Een voortrekkersrol spelen om de rechten van kwetsbare groepen die door de mazen van het net van de reguliere zorg vallen, te realiseren;
 6. De motor en inspirator zijn van meer en betere psychosociale zorg voor kankerpatiënten en hun naasten via het opzetten van platformen voor professionele zorgverleners;
 7. Het opzetten van een kankermeldpunt om beter zicht te krijgen op problemen in de zorg en behandeling met het oog op collectieve belangenbehartiging en structurele oplossingen;
 8. Een sterker en geïntegreerd communicatiebeleid voeren met inzet van meer hedendaagse communicatiemiddelen.

Kom op tegen Kanker heeft vier blijvende doelstellingen:

 1. De referentie blijven op het vlak van fondsenwerving en solidariteitscampagnes;
 2. Consolideren van steun aan patiëntgericht academisch kankeronderzoek en realiseren van een meerwaarde, complementair aan de steun van de overheid en de farmaceutische industrie;
 3. Promoten van psychosociaal wetenschappelijk onderzoek;
 4. Bijdragen tot de verdere uitbouw van de professionele psychosociale zorg.

Kernwaarden van Kom op tegen Kanker

De kernwaarden hebben zowel betrekking op de interne werking bij Kom op tegen Kanker als op de externe relaties met donateurs, actievoerders, externe partners…

 • Kom op tegen Kanker werkt op basis van vertrouwen. Iedereen die schenkt voor Kom op tegen Kanker kan er ook op vertrouwen dat de middelen ook efficiënt besteed worden. Binnen de organisatie wordt gewerkt in een sfeer van vertrouwen waarbij medewerkers de kans krijgen om deeltijds van thuis te werken.
 • Kom op tegen Kanker beoogt maximale samenwerking. Opdrachten, projecten en samenwerking met strategische partners verlopen in goede collegialiteit. Binnen de organisatie is er aandacht voor goede communicatiemiddelen.
 • Kom op tegen Kanker streeft naar transparantie. Alle betrokkenen krijgen inzicht in de inkomsten, kosten en uitgaven. Binnen de organisatie wordt informatie gedeeld, er wordt resultaatgericht gewerkt, met heldere meetbare doelen.

Help mee

Doe een gift!