Vroegtijdige opsporing van kanker

Elke vorm van screening (het opsporen van kanker bij personen die geen klachten hebben) heeft voor- en nadelen. Kom op tegen Kanker pleit daarom voor correcte informatie zodat mensen goed geïnformeerd kunnnen beslissen of ze zich laten screenen of niet.

Voor bepaalde types kanker zijn er bevolkingsonderzoeken voor vroegtijdige opsporing van kanker, ingericht door de Vlaamse overheid. Voor andere types acht de overheid dit niet raadzaam. Ontdek op deze pagina het standpunt en de hulpmiddelen van Kom op tegen Kanker om een geïnformeerde keuze te kunnen maken. 

Borstkankerscreening

Kom op tegen Kanker pleit voor correcte informatie over de voor- en nadelen van borstkankerscreening zodat vrouwen goed geïnformeerd kunnen beslissen of ze al dan niet deelnemen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker.
Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) stelde een set van neutrale boodschappen op voor vrouwen met een normaal risico op borstkanker. Hierbij werd bijzondere aandacht besteed aan het zo verstaanbaar mogelijk maken van de boodschap, voor alle vrouwen. Het materiaal dient om te worden gebruikt door iedereen die actief is in het domein, bij patiëntencontacten of om te worden opgenomen in geschreven documentatie.
Kom op tegen Kanker gebruikte de info voor zijn informatie over borstkankeropsporing.

Baarmoederhalskankerscreening 

Kom op tegen Kanker pleit voor correcte informatie over de voor- en nadelen van baarmoederhalskankerscreening zodat vrouwen goed geïnformeerd kunnen beslissen of ze al dan niet deelnemen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker.

Dikkedarmkankerscreening

Kom op tegen Kanker pleit voor correcte informatie over de voor- en nadelen van dikkedarmscreening zodat mannen en vrouwen goed geïnformeerd kunnen beslissen of ze al dan niet deelnemen aan het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker.

Prostaatkankerscreening

De overheid beveelt geen systematische opsporing aan van prostaatkanker omdat volgens de huidige stand van het wetenschappelijk onderzoek de voordelen van een systematische opsporing door middel van een PSA-test niet opwegen tegen de nadelen. Toch laten veel mannen zich testen op prostaatkanker.

U kunt zich als man laten testen en kiezen voor een betere overlevingskans, en dan neemt u er de risico’s bij op nutteloze behandelingen en vervelende bijwerkingen zoals impotentie en incontinentie. Of u laat zich niet testen, met een kleine kans dat u een behandelbare kanker zal missen, maar zonder risico op een nutteloze behandeling. Kom op tegen Kanker pleit ook hier voor een goed geïnformeerde beslissing bij prostaatkankerscreening. Lees er meer over.

In opdracht van Kom op tegen Kanker ontwikkelde LUCAS KU Leuven een uitgebreide beslissingshulp en een laagdrempelige keuzetabel voor de man. Deze instrumenten helpen de man om de voor- en nadelen van vroegtijdige opsporing af te wegen en een geïnformeerde keuze te maken die het best aansluit bij zijn waarden en voorkeuren. Bekijk de beslissingshulp.

De lancering van deze hulpmiddelen gebeurde in samenwerking met het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), dat ook een brochure voor artsen ontwikkelde om de man tijdens de consultatie bij zijn keuze bij te staan.

Proactieve geneeskunde

Kom op tegen Kanker en het Instituut voor Samenleving en Technologie (IST) gaven de Onderzoeksgroep Medische Sociologie en Gezondheidsbeleid van de Universiteit Antwerpen de opdracht om de maatschappelijke gevolgen van proactieve geneeskunde uit te zoeken. Het resultaat is een dossier dat het maatschappelijke debat over de inzet van proactieve initiatieven opentrekt. Proactieve initiatieven, zoals de vroegtijdige opsporing van kanker, genetische tests om het risico op kanker te bepalen en vaccinaties om het risico op kanker te doen dalen, hebben immers niet alleen gunstige gevolgen. Ze kunnen ook aanleiding geven tot onnodige, vaak dure, medische ingrepen en tot heel wat zinloos fysiek en emotioneel leed. Bovendien wijst alles erop dat deze nieuwe technologieën in opmars zijn.

Help mee

Doe een gift!