Wie is wie

Chris Heremans

projectcoördinator Psychosociale dienst
02 227 69 65

Ellen Druyts

verantwoordelijke Psychosociale Diensten
02 225 83 94

Hedwig Verhaegen

directeur Kennis en Beleid en Externe Projecten
02 227 69 74

Hilde Neven

districtscoördinator Fondsenwerving Limburg (+Mechelen)
015 42 05 24

Hilde Van Derkrieken

regiocoördinator Zorg Antwerpen-Mechelen
03 213 13 44

Hilde Vandermarliere

verantwoordelijke Schenkingen en Legaten
02 225 83 19

Ils Mattheussen

projectcoördinator Zorg Limburg en Vlaams-Brabant
02 486 21 12

Ine Doperé

medewerker Projectfinanciering Biomedisch Onderzoek
02 227 69 64

Inge Pelemans

verantwoordelijke Psychosociale Projectfinanciering
02 227 69 50

Karen Dobbé

districtscoördinator Fondsenwerving Antwerpen (zonder Mechelen)
03 459 84 21

Karen Van den Mooter

verantwoordelijke Secretariaat en Giftenverwerking
02 227 69 55

Karen Vandenplas

Pers- en Communicatiemanager
02 225 83 99 of 02 486 11 80 (enkel voor journalisten)

Kristien Verhaeghe

projectcoördinator Zorg Oost- en West-Vlaanderen
02 486 11 89

Letty Vannoppen

Diensthoofd preventie en vroegopsporing
02 431 08 79

Lieve Vanderlinden

directeur Psychosociale Werking - verantwoordelijke Doelgroepen en Cédric Hèle Instituut
02 227 69 72

Luk Naveau

projectcoördinator Zorg provincie Antwerpen
02 225 83 95

Melissa Bonte

regiocoördinator Zorg West-Vlaanderen
09 267 46 56

Mireille Van Ransbeeck

districtscoördinator Fondsenwerving Vlaams-Brabant en B2B
02 227 69 59

Peter Bruggheman

regiocoördinator Zorg Oost-Vlaanderen
09 223 40 40

Robrecht Lembrechts

medewerker Projectfinanciering Biomedisch onderzoek
02 486 21 17

Sanne Maes

districtscoördinator Fondsenwerving West-Vlaanderen
051 20 84 90

Stephanie Decoene

verantwoordelijke Regionale Werking
09 267 46 56

Tom Van Schandevyl

verantwoordelijke Projectwerking Zorg, Vrijwilligersschool, Lotgenoten en Patiëntenparticipatie
02 225 83 13

Tycho Verbelen

districtscoördinator Fondsenwerving Oost-Vlaanderen
02 486 11 86

Viviane De Backer

Medewerker Kankerlijn - Kankerfonds
02 227 69 73 of 02 227 69 71

Ward Rommel

diensthoofd Zorg en Behandeling Kennis en Beleid
09 267 46 54

Help mee

Doe een gift!