Zorg - Individuele steun

Zorgvrijwilligers

U bent kankerpatiënt, u bent opgenomen in het ziekenhuis of u gaat regelmatig naar het ziekenhuis voor uw behandeling? Of u komt in het ziekenhuis als naaste van een kankerpatiënt? Indien u dat wenst, kunt u een beroep doen op een zorgvrijwilliger van Kom op tegen Kanker. Lees verder

De Kankerlijn

Bij de Kankerlijn kunt u (anoniem) terecht voor een luisterend oor, deskundig advies of een bemoedigend gesprek, voor informatie over wetenschappelijke, medische, psychologische en sociale aspecten van kanker. Lees er meer over

Allochtonenwerking

U hebt nood aan een persoonlijk contact met iemand maar liefst met iemand die uw achtergrond deelt? Kom op tegen Kanker zorgt ervoor dat u uw verhaal eens kunt toevertrouwen aan iemand. Vrijwillligers bieden u een luisterend oor en ondersteuning. Ze kunnen problemen signaleren aan zorgverleners, u informeren en doorverwijzen, of gewoon bij u zijn op moeilijke momenten. Lees meer

Lotgenotencontact

U zit met vragen over uw ziekte? U vraagt zich af hoe andere kankerpatiënten zich voelen bij hun ziekte? Hoe zij het leven aanpakken met een stoma? Misschien hebben zij wel een oplossing voor de ongemakken die u zelf ondervindt. U wilt graag praten met iemand die hetzelfde meemaakt(e), met lotgenoten. Lees verder

Kinderen en kanker

Dankzij Kom op tegen Kanker kunnen kinderen rekenen op individuele steun.

Kom op steunt de thuiszorg door liaisonverpleegkundigen. Daardoor verblijven kinderen zo kort mogelijk in het ziekenhuis. Ook respijthuizen en  het thuisonderwijs zijn initiatieven die gesteund worden. Lees meer

Palliatieve zorg

Wanneer genezen niet meer mogelijk is, kan palliatieve zorg de kwaliteit en het comfort van de patiënt en zijn naasten verbeteren. Kom op tegen Kanker steunt al jaren heel wat initiatieven in de palliatieve sector. Lees meer

Zorghotels en hersteloorden

Kom op tegen Kanker steunt verschillende initiatieven voor kankerpatiënten die er alleen voor staan in de moeilijke periode van herstel.
Ontdek ze op Allesoverkanker.be.
 

Jongvolwassenen en kanker

Jong en kanker? Niet evident! Wat met je studies, je sollicitaties, je werk, je kinderwens of ... ?
  • Op onze website kankercounteren.be vind je verhalen en inspiratie van leeftijdsgenoten.
  • Daarnaast kan je via Kom op tegen Kanker ook gratis een beroep doen op een buddy, iemand die geregeld tijd voor je vrijmaakt.

Misschien wil jij je graag kandidaat stellen als buddy? Super!

Lees meer over de website en de buddywerking.

Kankerfonds

Ziektekosten kunnen voor kankerpatiënten met een laag inkomen bijzonder problematisch zijn. Voor hen kan het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker mogelijk een financieel steuntje in de rug bieden. Lees meer
 

Help mee

Doe een gift!