Zorg - Voorkomen en vroegtijdig opsporen

Helemaal voorkomen dat we ziek worden, is niet mogelijk. Maar we kunnen heel wat doen om ons risico op ziekten te verminderen, ook ons persoonlijk risico op kanker.

Niet roken en (indien mogelijk) niet meeroken

Zorg goed voor uzelf en stop met roken. In Vlaanderen is roken de belangrijkste oorzaak van longkanker bij mannen van 55-79 jaar en vrouwen van 55-65 jaar. Roken veroorzaakt ook andere kankers en ernstige ziektes. Lees meer over de gevolgen van roken en hoe u kunt stoppen met roken op de website Allesoverkanker.be.

Maar zelfs als u niet zelf rookt, ondervindt u schadelijke gezondheidseffecten van het (gewild of ongewild) meeroken. Dat geldt zowel voor volwassenen als voor (ongeboren) kinderen. Om de risico’s op kanker en andere ziekten door meeroken te verminderen, is er maar één oplossing: tabaksrook vermijden. U leest er meer over op Allesoverkanker.be.

De strijd tegen roken en meeroken is een speerpunt van Kom op tegen Kanker. De organisatie zet doet op dit vlak dan ook actief aan beleidsbeïnvloeding. Lees er meer over

Gezond eten, voldoende lichaamsbeweging, overgewicht voorkomen

Wetenschappers zijn het erover eens dat als u gezond en gevarieerd eet, voldoende beweegt en een juist gewicht aanhoudt, u statistisch gezien 30 tot 40 % minder kans hebt om kanker te krijgen. En tegelijk loopt u ook minder risico op andere ziekten. Lees hierover meer op Allesoverkanker.be 

Veilig zonnen

Een vakantie heerlijk zonnen kan een zeer aangename ontspanning zijn, maar onbeschermd is het een tijdbom. Het beperken van het aantal blootgestelde uren en het correct gebruik van UV-werende crèmes, kunnen levensreddend zijn. Zeker kinderen dienen goed beschermd te worden.
Lees meer over preventie en zonnen

Schadelijke stoffen en straling in de leefomgeving vermijden

Hormoonverstorende stoffen, fijn stof ... zijn gevaarlijke stoffen voor onze gezondheid. Lees meer op Allesoverkanker.be

Screenen: tijdig bekende risico's laten onderzoeken

Als kanker vroegtijdig ontdekt wordt, is de kans op een succesvolle behandeling groter. De Vlaamse overheid organiseert daarom drie bevolkingsonderzoeken: het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker en het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Ook prostaatkanker kan volgens gelijkaardige principes vroegtijdig worden vastgesteld (deze screening is niet aanbevolen en ook geen bevolkingsonderzoek).

Kom op tegen Kanker vindt het belangrijk dat screening een weloverwogen keuze is, gebaseerd op objectieve, evenwichtige en begrijpelijke informatie.

Aan vroegtijdige opsporing zijn zowel voor- als nadelen verbonden. Lees welk standpunt Kom op tegen Kanker inneemt over het vroegtijdig screenen.

Kom op tegen Kanker ontwikkelde een beslissingshulp om mannen die vragen hebben over de vroegtijdige opsporing van prostaatkanker te helpen een geïnformeerde keuze te maken: Dekeuzemaken.be.

Help mee

Doe een gift!