Zorgprojecten (eigen en externe)

Psychosociale zorg omvat zowel eigen als externe zorgprojecten.

  • 3,2 miljoen euro ging naar de eigen zorgprojecten.
  • 3,5 miljoen euro ging naar externe zorgprojecten.

Eigen zorgprojecten 2015 - 3,2 miljoen euro


In meer dan 40 ziekenhuizen zijn zorgvrijwilligers actief. Patiënten en hun naasten kunnen bellen naar de  Kankerlijn voor een luisterend oor of nuttige informatie. Voor kinderen, jongeren individueel of in groep en voor brussen worden speciale activiteiten opgezet. Ook kwetsbare groepen, zoals allochtonen en ouderen met kanker krijgen de gepaste aandacht.  Een buitenbeentje hierin is het Kankerfonds, dat fondsen vrijmaakt voor zij die door kanker in financiële problemen komen en geen ander vangnet hebben. Hieronder ziet u de verdeling van de uitgaven.

Externe zorgprojecten 2015 - 3,5 miljoen euro

Help mee

Doe een gift!